Zapytanie ofertowe

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ zaprasza do składania ofert na wybór biegłego rewidenta – 2019-2020. Oferty należy składać w siedzibie Instytutu, do dnia 10.12.2019 r. do godz. 10:00