Oferta pracy: Lider obszaru – Kierownik zespołu analiz ekonomicznych (Status: Zakończony)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

 Lider obszaru – Kierownik Zespołu Analiz Ekonomicznych

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Grzegorz Malinowski

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz” w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko:

Lider obszaru - Kierownik zespołu analiz ekonomicznych
nr. ref: LO/ZAE/05/2020

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie pracami zespołu;
 • rekrutacja i dbanie o rozwój pracowników;
 • pozyskiwanie i koordynowanie realizacji projektów w zakresie analiz ekonomicznych;
 • utrzymywanie kontaktów z partnerami zewnętrznymi oraz Instytutami w ramach Sieci Łukasiewicz;
 • raportowanie do zastępcy dyrektora ds. badawczych;


Oczekiwania

 • wymagane wykształcenie wyższe - stopień doktora nauk ekonomicznych;
 • wymagane 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym samodzielne prowadzenie projektów badawczych;
 • doświadczenie badawcze w obszarze zagadnień związanych z rozwojem naukowo-technologicznym (udokumentowane publikacjami),
 • udział w naukowych projektach badawczych;
 • rozwinięte umiejętności analityczne; umiejętność strategicznego myślenia;
 • wysoka motywacja i pasja w zakresie wykonywanej pracy;
 • energia, dynamizm i wykazywanie inicjatywy w codziennym działaniu;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;

Oferujemy 

 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • pracę w młodym i ambitnym zespole;
 • umowę o pracę;
 • niezbędne narzędzia pracy;

Dokumenty:

 • CV
 • lista publikacji związana z doświadczeniem badawczym w obszarze zagadnień związanych z rozwojem naukowo-technologicznym
 • lista naukowych projektów badawczych w których kandydat brał udział, ze szczególnym uwzględnieniem samodzielnie prowadzonych projektów

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@orgmasz.pl
do dnia 18 maja 2020 roku (zmiana terminu).

Uwaga: Informujemy, że termin składania aplikacji został przedłużony do dnia 30.05.2020r do godziny 11.00.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@orgmasz.pl