Zapytanie ofertowe

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” zaprasza do składania ofert na organizację konferencji/seminarium nt. innowacyjności przedsiębiorstw

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie Konferencji/seminarium  dla przedstawicieli min. świata biznesu (przedsiębiorstw) i przedstawicieli ekspertów w zakresie innowacji przedsiębiorstw.

Konferencja adresowana jest do przedsiębiorców, przedstawicieli Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz, ośrodków zajmujących się innowacyjnością, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia według poniższego opisu, a w szczególności do:

1) merytorycznego opracowania, przeprowadzenia i obsługi konferencji;

2) ustalenia szczegółowego programu konferencji w uzgodnieniu z Zamawiającym;

3) zapewnienia w programie konferencji:

a) wystąpienia gościa

Więcej

Kariera

Aktualne oferty pracy

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów zostały opublikowane w kategorii: OFERTY PRACY

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zapewnienia kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych. Reguluje również zasady ochrony danych osobowych w celu zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą. Stosujemy wymogi stawiane przez RODO, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i zapewniania praw osób, których dane

Więcej