Oferta pracy: Lider obszaru – Ekspert ds. komunikacji (Status: zakończony)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

 Lider obszaru - Ekspert ds. komunikacji

został zakończony bez wyboru kandydata (anulowany).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz” w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko:

 Lider obszaru - Ekspert ds. komunikacji
nr. ref: LO/EK/05/2020

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie i wdrożenie strategii komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Instytutu;
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych dla różnych kanałów komunikacji;
 • wdrażanie narzędzi do prowadzenia działań komunikacyjnych i PR;
 • bieżący nadzór nad kanałami komunikacji;
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi służąca kreowaniu pozytywnego wizerunku;
 • przygotowanie prezentacji, raportów z prowadzonych działań;

Oczekiwania

 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi;
 • doświadczenie na stanowisku w obszarze komunikacji marketingowej lub komunikacji wewnętrznej;
 • atutem będzie doświadczenie w pracy w instytutach publicznych;
 • bardzo dobre umiejętności copywriterskie;
 • umiejętność planowania i zdolności organizacyjne;
 • znajomość rynku mediów, w tym mediów społecznościowych;
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów;
 • terminowość i dokładność;
 • entuzjazm i zaangażowanie;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;

Oferujemy 

 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • pracę w młodym i ambitnym zespole;
 • umowę o pracę;
 • niezbędne narzędzia pracy;

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@orgmasz.pl
do dnia 18 maja 2020 roku.

Uwaga: informujemy, że termin składania dokumentów aplikacyjnych został przedłużony do dnia 25.05.2020 r. do godziny 11.00

 

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@orgmasz.pl