Oferta pracy: Straszy specjalista ds. zarządzania i administrowania nieruchomościami (Status zakończona)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Straszy specjalista ds. zarządzania i administrowania nieruchomościami

został zakończony bez wyboru kandydata (anulowany).

——————————————————————————————————————————————–

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Straszy specjalista ds. zarządzania i administrowania nieruchomościami
nr referencyjny DAO/SAN/06/2020

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

 • zarządzanie/administrowanie nieruchomością,
 • bieżąca obsługa najemców, w tym w szczególności:
  • prowadzenie bieżącej korespondencji z najemcami,
  • wystawianie faktur za najem,
  • nadzór nad terminowymi płatnościami,
  • wstępna windykacja zależności,
 • nadzór nad przeglądami okresowymi nieruchomości,
 • koordynacja, nadzór oraz egzekwowanie prawidłowego wykonywania, obowiązków przez firmy obsługujące nieruchomości,
 • sporządzanie okresowych raportów i sprawozdań,
 • nadzór nad terminową realizacją okresowych przeglądów i konserwacji,
 • realizacja działań obejmujących regulowanie stanu prawnego nieruchomości, w tym weryfikacja i aktualizacja zapisów w księgach wieczystych oraz monitorowanie prawidłowości dokonanych wpisów w celu zapewnienia aktualnego stanu prawnego nieruchomości,
 • przygotowywanie umów związanych z najmem powierzchni,
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji w zakresie spraw związanych z zarządzaniem nieruchomościami,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań przetargowych w zakresie administrowanego obiektu,
 • budowanie pozytywnych relacji z najemcami nieruchomości.

 Oczekiwania

 • wykształcenie wyższe magisterskie – pożądane na kierunku prawo, administracja lub ekonomia;
 • atutem będą studia podyplomowe z zakresu zarządzania lub wyceny nieruchomości;
 • 2 letnie doświadczenia zawodowe na podobnym stanowisku;
 • doskonała wiedza z zakresu przepisów dotyczących gospodarki nieruchomościami;
 • atutem będzie doświadczenie w pracy w instytucjach publicznych lub samorządowych;
 • wysokie umiejętność planowania i zdolności organizacyjne;
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów;
 • terminowość i dokładność;
 • entuzjazm i zaangażowanie;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz obsługi poczty elektronicznej;

 Oferujemy 

 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • stabilne zatrudnienie;
 • umowę o pracę;
 • niezbędne narzędzia pracy;

 Wymagane dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 09 lipca 2020 roku.

Aby przesłać swoją aplikację prosimy kliknąć w przycisk aplikuj.

APLIKUJ 

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@orgmasz.pl