Remont pomieszczeń – malowanie i wymiana wykładzin podłogowych

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej po adresem

https://platformazakupowa.pl/transakcja/511553

 

Więcej

Remont pomieszczeń – malowanie i wymiana wykładzin podłogowych

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej po adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/500943

Więcej

Całodobowa ochrona fizyczna terenu, obiektu i pomieszczeń Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” mieszczącego się przy ul. Żelaznej 87 w Warszawie, monitoring systemów sygnalizacji włamania i napadu

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ ogłasza zamówienie na usługi społeczne na całodobową ochroną fizyczną terenu, obiektu i pomieszczeń Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” mieszczącego się przy ul. Żelaznej 87 w Warszawie, monitoring systemów sygnalizacji włamania i napadu.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie aktualizacja 7.12

Formularze aktualizacja

Odpowiedź na pytanie zmiana wzoru umowy

Wzór umowy – ochrona 3.12

Odpowiedzi na pytania 7.12

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia

Więcej

Zamówienia publiczne

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie nr 1/2020 pn. „Wykonanie robót hydroizolacyjnych i remontowych w budynku garażu podziemnego Instytutu przy ul. Żelaznej 87 w Warszawie”.

Więcej