Ochrona fizyczna terenu, obiektu i pomieszczeń Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”

Postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej. Wszelkie informacje znajdują się:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/708037

Więcej

Wstępne konsultacje rynkowe dla Projektu pn. Budowa siedziby instytutu Łukasiewicz-Orgmasz zintegrowanej z siedzibą Centrum Łukasiewicz przy ul. Żelaznej 87 w Warszawie.

Informujemy że termin na zgłaszanie uczestnictwa do udziału w przedmiotowych  konsultacjach zostaje ponownie wydłużony  tym razem do 07.10.2022. 

 

Szanowni Państwo

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” z siedzibą
w Warszawie przy ul. Żelaznej 87  w celu realizacji projektu pn. Budowa siedziby instytutu Łukasiewicz-Orgmasz zintegrowanej z siedzibą Centrum Łukasiewicz przy ul. Żelaznej 87 w Warszawie ogłasza rozpoczęcie wstępnych konsultacji rynkowych.

Całość informacji niezbędnych do wzięcia udziału w konsultacjach znajdują się na stronie:

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/658852

Więcej

Znak sprawy: 13/05/2022/W Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania w podziale na części.

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej po adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/629513

Więcej

PRZ/00015/2022 „Zakup sportowych kart/karnetów/abonamentów miesięcznych dla pracowników, osób towarzyszących i dzieci dla wybranych podmiotów Sieci Badawczej Łukasiewicz

Szanowni Państwo,

Uruchomiliśmy postępowanie dotyczące grupowego zakupu na karnety sportowe.  Szczegóły postępowania pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/627050

Planowane otwarcie ofert 11 lipca 2022 r.

Więcej