Klaster Polskie Technologie Bazaltowe – kwietniowe aktualności

1. Rozmowy z Bechtel Corporation

W środę 17.04.2024 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Klastra Polskie Technologie Bazaltowe z Prezesem Polskiego oddziału amerykańskiej firmy Bechtel Corporation Leszkiem Hołdą. Bechtel Polska Sp. z o.o. www.bechtel.pl to jeden z partnerów konsorcjum Westinghouse oraz Polskich Elektrowni Jądrowych przygotowujących projekt elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu w gminie Choszczewo.

 

Tematem rozmów był ewentualny udział członków Klastra Polskie Technologie Bazaltowe w łańcuchu dostaw w projekcie budowy elektrowni jądrowej w gminie Choczewo.

Prezes Leszek Hołda zaprosił członków Klastra Polskie Technologie Bazaltowe do współpracy, gdyż technologie oparte o produkty na bazie bazaltu są wykorzystywane w takich projektach. Jednocześnie przekazał informację, że proces doboru podwykonawców będzie prosty i transparentny. Planowane są otwarte spotkania z potencjalnymi partnerami oraz przygotowywana instrukcja, w jaki sposób zostać podwykonawcą. Jest to związane z koniecznością spełnienia odpowiednich norm i warunków i certyfikacji.

 

Szczegółowe informacje oraz możliwość rejestracji w bazie podwykonawców pod linkiem https://www.bechtel.com/suppliers/

 

Bechtel Corporation to amerykańska firma zajmująca się inżynierią, zaopatrzeniem, budownictwem i zarządzaniem projektami, założona w San Francisco w Kalifornii w 1898 roku z siedzibą w Reston w Wirginii. Od 2022 r. w czasopiśmie Engineering News-Record firma Bechtel była drugą co do wielkości firmą budowlaną w Stanach Zjednoczonych, po Turner Construction.

Od lewej Leszek Hołda – Prezes Zarządu Bechtel Polska Sp. z o.o., Artur Kwaśniewski – Manager Klastra Polskie Technologie Bazaltowe

2. Zacieśnienie współpracy z Polskim Klastrem Budowlanym

W czwartek 18.04.2024 r. w nowej siedzibie Polskiego Klastra Budowlanego w Białymstoku odbyło się spotkanie przedstawicieli Klastra Polskie Technologie Bazaltowe z Zarządem Polskiego Klastra Budowlanego www.budowlanyklaster.pl. Krajowy Klaster Kluczowy Polski Klaster Budowlany zrzesza ponad 400 członków i jest największym z polskich klastrów.

 

Tematem rozmów było zacieśnienie współpracy pomiędzy klastrami oraz wymiana doświadczeń.

Zaprezentowana została oferta produktowa Klastra Polskie Technologia Bazaltowe oraz możliwości związane ze świadczeniem usług przez jego członków dla członków Polskiego Klastra Budowlanego. Przedstawiona przez Klaster Polskie Technologie Bazaltowe oferta spotkała się z zainteresowaniem, gdyż wpisuje się ona w potrzeby członków Polskiego Klastra Budowlanego.

Uzgodniono współpracę w zakresie promocji produktów i usług członków Klastra Polskie Technologie Bazaltowe, prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz kojarzenia członków klastrów celu prowadzenia wspólnych projektów.

Przedstawiciele Polskiego Klastra Budowlanego zadeklarowali również  wsparcie dla Klastra Polskie Technologie Bazaltowe w procesie rozwoju w celu uzyskania statusu Ponadregionalnego Klastra Wzrostowego.  

Do największych klastrów pod względem liczebności członków w kraju zaliczają się: Polski Klaster Budowlany (427 członków), Mazowiecki Klaster ICT (418) oraz Klaster Logistyczno Transportowy Północ-Południe (235). 

Od lewej Mariusz Wasilewski – Dyrektor Generalny,

Anna Moskwa – Wiceprezes Zarządu,

Artur Kwaśniewski – Manager Klastra Polskie Technologie Bazaltowe

3. Współpraca z Krajową Grupą Spożywczą S.A. w realizacji projektu B+R pn. „Zwiększenie efektywności wykorzystania wysłodków i melasu przez zastosowanie ich do wytwarzania innowacyjnych produktów dla branży rolno-spożywczej”.

W ślad za podpisaną Umową NDA i Porozumieniem o współpracy Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Innowacji i Technologii, w kwietniu 2024 r. została dokonana analiza potencjalnych projektów B+R do realizacji z wybranymi instytutami sieci Badawczej Łukasiewicza. W ramach roboczych spotkań pomiędzy przedstawicielami KGS S.A. i Sieci Badawczej Łukasiewicz wytypowane zostały dwa komponenty celem wspólnego wypracowania dokumentacji dla projektu, z którym strony zamierzają się ubiegać o dofinansowanie w kolejnych konkursach Programu FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki) – Ścieżka Smart. Wytypowane komponenty projektu to:

  • nawozy z mączką bazaltową, wysłodkami i ewentualnie innymi składnikami do realizacji przy współpracy z partnerem – Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach w ramach Klastra Polskie Technologie Bazaltowe;
  • biomateriały na bazie produktów ubocznych powstających przy produkcji cukru do realizacji przy współpracy z partnerem – Instytut Chemii Przemysłowej z udziałem Centrum Opakowań z Łódzkiego Instytutu Technologicznego.

Krajowa Grupa Spożywcza Spółka Akcyjna (do 2022 Krajowa Spółka Cukrowa S.A., w skrócie: KSC Polski Cukier S.A.) – powstała w sierpniu 2002 roku w Toruniu. Przejęła kilkadziesiąt zakładów w całej Polsce. Większościowym udziałowcem KSC S.A. jest Skarb Państwa, lecz ponad 20% akcji należy do plantatorów buraka cukrowego i pracowników spółki. Przedsiębiorstwo jest największym w Polsce i ósmym co do wielkości producentem cukru w Europie. Podstawowy przedmiot działalności KSC S.A. stanowi produkcja i sprzedaż cukru, handel wyrobami powstałymi w trakcie jego wytwarzania oraz przetwórstwo owocowo-warzywne. 

4. Bazztech sp. z o.o. nowym członkiem Klastra PTB 

W kwietniu 2024r. do Klastra Polskie Technologie Bazaltowe przystąpiła Bazztech Sp. z o.o. , którą będzie reprezentował w pracach klastra jej Prezes – Dmytrii Voronov.

Bazztech Sp. z o.o. zajmuje się rozwojem i przemysłowym zastosowaniem materiałów kompozytowych wzmacnianych włóknami bazaltowymi. Prezes Bazztech Sp. z o.o. – Dmytrii Voronov  posiada 30-letnią praktykę związaną z technologiami bazaltowymi i jest właścicielem patentu: SPOSÓB OTRZYMYWANIA WŁÓKIEN CIĄGŁYCH Z SUROWCÓW SKALNYCH 2018PL P.414608 · Issued Jan 29, 2018. Wynalazek ten należy do kategorii technologii chemicznej materiałów nieorganicznych, w szczególności dotyczy wytwarzania włókien ze skał mineralnych: bazaltów, diabazów, porfirytów, amfibolitów, andezytów. Dmytrii Voronov jest także właścicielem kilku patentów związanych z wytłaczaniem cukru rafinowanego oraz Wiceprezydentem Stowarzyszenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw Miasta Kijowa (Ukraina).