System NLP Analizy Projektów Europejskich

SNAPE  (System NLP Analizy Projektów Europejskich )to nasz zestaw narzędzi pozwalających efektywnie odnajdywać informacje dotyczące programów ramowych Komisji Europejskiej takich jak Horizon Europe.

 

Wykorzystanie AI i NLP wspomaga proces analizy oraz planowania strategii pozyskania finansowania. Dzięki zastosowaniu modeli językowych dostosowanych do wymagań sektora deep-tech, rozwiązanie pomaga w pogłębionej analizie konkursu, m.in. poprzez analizę potencjalnych partnerów konsorcjum.

 

Użytkownik może korzystać z kilku trybów pracy SNAPE, m.in. przeszukiwać semantyczne bazy konkursów używając ID, fraz i zdań (chat-like) lub wprowadzając własne fragmenty tekstu. Wyszukanie przy pomocy większej partii tekstu przygotowanej przez Użytkownika pozwala znaleźć potencjalne finansowanie w mniej oczywistych konkursach.

 

SNAPE pozwala wygodniej tworzyć strategie finansowania B&R poprzez analizę dostępnych danych. Może być też dostosowany do konkretnych potrzeb m.in. poprzez wykorzystanie wewnętrznych źródeł informacji organizacji.