Startuje Program Network IQ Alliance dla start-up’ów

Od 1 do 22 września 2023 roku przedstawiciele start-up’ów mogą się zarejestrować w Network Intelligence Program for Startups

W ramach Programu uczestnicy dowiedzą się jak budować znaczące relacje i skutecznie angażować potencjalnych inwestorów, wykorzystując renomowaną metodologię Network IQ opracowaną przez dr Darię Tataj, profesora honorowego w Alliance Manchester Business School. Więcej na: https://tatajinnovation.com/. Korzyści z udziału w Programie jest więcej, a wśród nich: matchmaking z inwestorami, dostęp do otwartego ekosystemu innowacji, dostęp do nowych możliwości i do zasobów na całym świecie.

 

Terminarz:

Rejestracja rozpoczęła się 1 września i będzie otwarta do 22 września.

Od 25

Więcej

Partnerzy w projekcie Network IQ Alliance

Celem partnerów Network IQ Alliance jest przyspieszenie transformacji w zakresie zdrowia, produkcji, zielonej i cyfrowej oraz pogłębienie integracji regionów przemysłowych, które są wschodzącymi innowatorami, z regionami, które odkryły się na nowo i stały się umiarkowanymi i silnymi innowatorami.

Za pośrednictwem Planu Działania „Wizja Innowacji” projekt ma na celu realizację strategicznego planu innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) i działanie zgodnie z nim. Network IQ Alliance koncentruje się na wyposażeniu osób lub zespołów w umiejętności umożliwiające natychmiastowe dotarcie do sieci, pozyskiwanie zasobów, osiąganie celów w celu natychmiastowego sukcesu i długoterminowego wpływu

Więcej