Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

W poniedziałek 9 stycznia 2023 w siedzibie Łukasiewicz – ORGMASZ  podpisane zostało Porozumienie w sprawie współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Porozumienie podpisali dyrektor CDR Ireneusz Drozdowski i Edyta Masłowska-Parafian zastępca dyrektora instytutu Łukasiewicz – ORGMASZ.

Strony określają następujące obszary i kierunki współpracy:

  • wspólne upowszechnianie innowacji i wyników prac B+R+I realizowanych w sektorze rolno-spożywczym oraz na obszarach wiejskich; 
  • organizacja i prowadzenie spotkań informacyjnych oraz szkoleń z dziedziny dostępnych programów, funduszy oraz konkursów na badania i prace rozwojowe; 
  • sieciowanie potencjalnych partnerów do utworzenia Grup Operacyjnych EPI na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w ramach działania „Współpraca” również krajowych i międzynarodowych projektów badawczych skierowanych na innowacje w przetwórstwie rolno-spożywczym oraz obszarach wiejskich; 
  • transfer nauki i wiedzy; 
  • partnerstwo we wspólnych projektach innowacyjnych, badawczo-rozwojowych krajowych i międzynarodowych;inicjacja i koordynacja współpracy ze wszystkimi Instytutami Sieci Badawczej Łukasiewicz.

W spotkaniu ze strony CDR uczestniczyli Ireneusz Drozdowski – Dyrektor CDR, Krzysztof Janiak- z-ca Dyrektora CDR, Aleksander Bomberski- Kierownik Działu Innowacji w Rolnictwie, Daria Mularczyk-Mędza p.o. Kierownika Zespołu Innowacji w Rolnictwie ds. obsługi SIR.

Ze strony Łukasiewicz – ORGMASZ: Edyta Masłowska-Parafian – zastępca dyrektora instytutu, Jerzy Karwelis – dyrektor Centrum Rozwoju Biznesu, Artur Kwaśniewski – kierownik działu Analiz Biznesowych, Bogdan Kępka – ekspert i Halina Sitko – ekspert.