Made in Europe

Łukasiewicz – ORGMASZ jest członkiem Partenerstwa od września 2022 r.
Made in Europe (MiE) to europejskie, współprogramowane partnerstwo publiczno-prywatne, ustanowione przez stowarzyszenie EFFRA – jako podmiot prywatny – oraz Komisję Europejską w ramach Klastra 4 (Digital, Industry and Space) Programu Ramowego Badań i Innowacji Horyzont Europa.