Obsługa wyzwań P+U Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, ogłasza zapytanie na „Obsługę wyzwań P+U Łukasiewicza”

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Wykaz potwierdzający spełnianie warunków

Załącznik nr 4 Wykaz doświadczenia

Protokół z wyboru

Więcej

Świadczenie usług w zakresie bieżącego sprzątania

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ ogłasza zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług w zakresie bieżącego sprzątania pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, terenu zewnętrznego oraz drobnych prac konserwacyjnych w budynku Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” mieszczącego się przy ul. Żelaznej 87 w Warszawie.”

Do pobrania:

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 formularz-ofertowy

Załącznik nr 2 formularz-ofertowy (word)

Załącznik nr 3 Wycena szczegółowa

Załącznik nr 4 Wykaz doświadczenia

Załącznik nr 4 Wykaz doświadczenia (word)

Załącznik nr 5 Wykaz osób

Załącznik nr 5 Wykaz osób (word)

Załącznik nr 6 Wzór umowy

Informacja o

Więcej

Zapytanie ofertowe – „Przeprowadzenie dwóch ogólnopolskich badań”

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwóch ogólnopolskich badań.

Szczegółowy zakres zawiera Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

 

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Wykaz doświadczenia

Załącznik nr 4 Wykaz osób

Unieważnienie zapytania

 

Sposób, miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia (wraz z pozostałymi załącznikami określonymi w Ogłoszeniu), w terminie do dnia 28.10.2020 r.

Ofertę należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz tytułem zamówienia,  a następnie:

złożyć osobiście w siedzibie Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w nr 503
lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz –

Więcej

Zapytanie ofertowe – Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: “remont
i adaptacja w budynku Sieci Badawczej Łukasiewicz — Instytutem Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ z siedzibą
w Warszawie przy ul, Żelaznej 87”.

Załączniki do pobrania:

ogłoszenie do zamówienia nr 10 2020 WPZP_

Wykaz doświadczenia – złącznik nr 3

formularz-ofertowy-załącznik-2 do zapytania

Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1

Unieważnienie zapytania

Sposób, miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia w terminie do dnia 22.10.2020 r.

Ofertę należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz tytułem zamówienia,  a następnie:

złożyć osobiście w siedzibie Instytutu Organizacji i Zarządzania

Więcej

Zapytanie ofertowe – Dostawa  sprzętu informatycznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem -znak sprawy 02/08/2020/W PZP. (Status: zakończone)

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ zaprasza do składania ofert (znak sprawy 02/08/2020/W PZP) na dostawę  sprzętu informatycznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem zgodnie z poniższą specyfikacją.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego, komputerowego  i oprogramowania

 

Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia
Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia
Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia

Termin składania ofert do 17.08.2020 r.  do godz. 14.00.

Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pani Aleksandra Białorudzka.
Zapytania prosimy składać drogą mailową poprzez

Więcej

Zapytanie ofertowe

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ zaprasza do składania ofert na wybór biegłego rewidenta – 2019-2020. Oferty należy składać w siedzibie Instytutu, do dnia 10.12.2019 r. do godz. 10:00


Załącznik

Więcej

Zapytanie ofertowe

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ zaprasza do składania ofert na  częściowy remont budynku przy ul. Żelaznej 87 w Warszawie. Oferty należy składać w siedzibie Instytutu do 04 grudnia 2019 r. do godz. 16.00. Do oferty należy załączyć wypełniony formularz kosztorysu wraz z proponowanym harmonogramem prac.


Załącznik

Więcej

Zapytanie ofertowe

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” zaprasza do składania ofert na organizację konferencji/seminarium nt. innowacyjności przedsiębiorstw

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie Konferencji/seminarium  dla przedstawicieli min. świata biznesu (przedsiębiorstw) i przedstawicieli ekspertów w zakresie innowacji przedsiębiorstw.

Konferencja adresowana jest do przedsiębiorców, przedstawicieli Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz, ośrodków zajmujących się innowacyjnością, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia według poniższego opisu, a w szczególności do:

1) merytorycznego opracowania, przeprowadzenia i obsługi konferencji;

2) ustalenia szczegółowego programu konferencji w uzgodnieniu z Zamawiającym;

3) zapewnienia w programie konferencji:

a) wystąpienia gościa

Więcej