Living Lab – ITECH

Naszym celem jest pomoc w projektowaniu społecznie odpowiedzialnych innowacji. Wykorzystujemy powstałą w amerykańskim MIT metodologię Żywych Laboratoriów (Living Labs). Żywe Laboratoria to otwarta przestrzeń pracy nad innowacjami, która umożliwia poznanie oczekiwań docelowych odbiorców oraz współtworzenie końcowego produktu.

Poprzez Living Lab – ITECH wspieramy tworzenie innowacyjnych rozwiązań.

Organizujemy warsztaty, na które zapraszamy firmy, naukowców oraz użytkowników, aby wspólnie pracować nad nowymi technologiami. Wykorzystując techniki z zakresu Design Thinking i User Experience pracujemy z różnymi interesariuszami nad tworzeniem i wdrażaniem innowacji na różnych poziomach TRL.

Żywe Laboratoria umożliwiają:

poznanie i dopasowanie produktu do potrzeb użytkowników
szybkie prototypowanie

Więcej

ESG dla MŚP

Projekt : Nauka o zrównoważonym rozwoju dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Okres realizacji: 01.12.23-31.01.25

Celem projektu jest dotarcie do firm i popularyzacja wiedzy z obszaru zielonej i cyfrowej transformacji,ze szczególnym uwzględnieniem branż o istotnym wpływie na środowisko.

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

Organizację wydarzeń regionalnych, dedykowanych wybranym branżom, których skupienie jestcharakterystyczne dla danego regionu. Wydarzenia będą miały charakter informacyjno-warsztatowy, program„szyty na miarę” z uwzględnieniem specyfiki branży.
Opracowanie Przewodnika po ESG, który przybliży przedsiębiorcom zasady zielonej transformacji i wyjaśni wjaki sposób wiedza naukowa może wesprzeć planowanie i implementację nowego podejścia a także ułatwićmonitoring

Więcej

Klaster Polskie Technologie Bazaltowe – kwietniowe aktualności

1. Rozmowy z Bechtel Corporation

W środę 17.04.2024 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Klastra Polskie Technologie Bazaltowe z Prezesem Polskiego oddziału amerykańskiej firmy Bechtel Corporation Leszkiem Hołdą. Bechtel Polska Sp. z o.o. www.bechtel.pl to jeden z partnerów konsorcjum Westinghouse oraz Polskich Elektrowni Jądrowych przygotowujących projekt elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu w gminie Choszczewo.

 

Tematem rozmów był ewentualny udział członków Klastra Polskie Technologie Bazaltowe w łańcuchu dostaw w projekcie budowy elektrowni jądrowej w gminie Choczewo.

Prezes Leszek Hołda zaprosił członków Klastra Polskie Technologie Bazaltowe do współpracy, gdyż technologie oparte o produkty na bazie

Więcej

popH2societyEksperci w projekcie


Publikacje


Aktualności

Projekt : Popularyzacja wodoru w społeczeństwie (popH2society)

Okres realizacji: 01.12.23-31.12.24

Celem projektu “poph2society” jest wzrost świadomości i upowszechnienia wiedzy w zakresie technologii
wodorowych w szerokim przekroju grup społecznych i regionów Polski oraz stworzenie podstaw do społecznie odpowiedzialnego rozwoju tychże technologii. Technologie wodorowe oraz gospodarka wodorowa są na początkowym stadium rozwoju oraz wdrożenia, lecz jak pokazuje polskie doświadczenie związane z energetyką jądrową czy gazem łupkowym, społeczna akceptacja technologii może okazać się kluczowym czynnikiem  implementacji technologii do tkanki społeczno-gospodarczej.
Więcej

Integrator Patentowy

Naszym głównym celem jest integrowanie wiedzy i aktywności podejmowanej przez podmioty, w trzech obszarach: wynalazczości, zarządzania własnością intelektualną (IP) oraz komercjalizacji rozwiązań. Skupiamy się na świadczeniu usług oraz dostarczaniu raportów z analiz patentowych, potrzebnych na każdym etapie procesu tworzenia i wdrażania innowacji. Zwiększamy szanse organizacji na osiągnięcie sukcesu w pracach B+R, uzyskanie ochrony patentowej oraz wdrożenie produktów na rynki. Dostarczamy również ocen innowacyjności technologii będących wkładem merytorycznym do wniosków o dofinansowanie projektu.

 

Zapraszamy do współpracy w następujących obszarach: 

 

zapewnienie części merytorycznej wniosków grantowych w obszarze oceny innowacyjności;  
ocena potencjału i

Więcej

Opis konferencji Ethics by design ’24

Konferencja Ethics by Design: Shaping Secure Innovations

 – 24.10.2024 on-line

Łukasiewicz  – ITECH, Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

 

Kluczowym elementem naszej konferencji jest koncepcja „Ethics by Design” – podejście, które zakłada wbudowanie wartości etycznych i zasad odpowiedzialności społecznej już na wczesnym etapie projektowania technologii. Wdrożenie etycznych wartości w rozwój innowacji zapewnia, że technologie nie tylko przynoszą korzyści, ale również minimalizują ryzyko negatywnych skutków dla jednostek, społeczeństw i środowiska.

W kontekście bezpieczeństwa technologicznego konieczne staje się opracowywanie strategii i rozwiązań, które m. in. chronią naszą prywatność, zapewniają integralność danych oraz minimalizują ryzyko cyberataków. Konferencja „Ethics by

Więcej

Strategia bezpieczeństwa technologii wodorowych w Polsce na lata 2023-2030

W czasach, kiedy troska o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój
stanowią fundament przyszłości naszej planety, technologie wodorowe
wyrastają na kluczowy filar przemiany energetycznej. Wodór wskazywany
jest jako kluczowy element transformacji energetyczno-klimatycznej [Re-
zolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie euro-
pejskiej strategii w zakresie wodoru], która jest głównym mechanizmem
służącym osiągnięciu celów Porozumienia Paryskiego i Europejskiego Zie-
lonego Ładu, takich jak: obniżanie ogólnego poziomu emisji (tzw. zeroemi-
syjność) oraz redukcja poziomu emisji gazów cieplarnianych.

Projekt „Strategia Bezpieczeństwa Technologii Wodorowych w Polsce na
lata 2022-2030″ jest odpowiedzią wynikającą z zaangażowania w rozwój
i implementację technologii nisko- i zeroemisyjnego

Więcej

Z dumą informujemy, że jesteśmy Patronem Merytorycznym Polskiego Kongresu Klimatycznego 2024!

We wtorek, 19 marca 2024, rozpocznie się czwarta edycja Polskiego Kongresu Klimatycznego. Dwudniowe wydarzenie odbędzie się na warszawskim Powiślu, w trzech lokalizacjach: Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego, Centrum Nauki Kopernik i Hotelu Barcelo. Polski Kongres Klimatyczny to spotkanie ekspertów i profesjonalistów związanych z ochroną klimatu i środowiska.

Podczas Kongresu po raz pierwszy zaprezentujemy szerokiej publiczności naszą „Strategię bezpieczeństwa technologii wodorowych w Polsce na lata 2023-2030”, opracowaną w ramach projektu dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS 545480/2022/2022, kwota dofinansowania

Więcej

Dlaczego wodór jest tak ważny w rywalizacji mocarstw?

Dlaczego wodór jest tak ważny w rywalizacji mocarstw? – na to pytania Mateusza Grzeszczaka odpowiada dr Piotr Lewandowski w podcaście „Podróż bez paszportu”.

Serdecznie zachęcamy do wysłuchania wywiadu, w którym nasz ekspert zaznaczył m.in, że motorem napędowym rozwoju technologii wodorowych będą społeczeństwa świadome i bogaty oraz dlaczego nie będzie to Polska.

Gdzie i jakie przewagi konkrecyjne możemy mieć jako sąsiad Niemiec, nie posiadając portów morskich tak wielkich jak w Rotterdamie?

A także, na przykładzie Hiszpanii, dlaczego Izera powinna być przykładem zmarnowanej szansy. W podcaście usłyszymy również wiele innych wnikliwych spostrzeżeń, które mają kluczowe

Więcej

Odpowiedzialne innowacje: sprawa Neuralink

Odpowiedzialne innowacje: sprawa Neuralink

Dominik Zieliński, Lidia Stępińska-Ustasiak

Czy możemy podłączyć ludzki mózg do Internetu? Elon Musk twierdzi, że znalazł na to sposób. Dziennikarze donoszą jednak o zaniedbaniach, pośpiechu i szkodach, jakie zostały poniesione w trakcie pracy nad tą technologią. Co tak naprawdę powinno budzić naszą wątpliwość?

Elon Musk, znany miliarder ogłosił, że współzałożona przez niego firma Neuralink wszczepiła swój pierwszy implant – interfejs mózg-maszyna (brain-computer interface, BCI) – do mózgu pacjenta. O wydarzeniu donoszą serwisy informacyjne na całym świecie, a przeciwnicy biją na alarm. Co próbuje osiągnąć Elon Musk i dlaczego budzi

Więcej