GŁÓWNY SPECJALISTA DS. HR

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

Główny specjalista ds. HR

nr referencyjny HR/GS/11/2021

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 •  uczestniczenie w realizacji polityki personalnej instytutu;
 • czynny udział w diagnozowaniu krótko i długoterminowych potrzeb personalnych;
 • inicjowanie projektów HR;
 • samodzielne prowadzenie procesów rekrutacji i selekcji;
 • przeprowadzanie procesu onboardingu nowo zatrudnionych pracowników;
 • koordynowanie procesu opisów stanowisk i ich późniejszej aktualizacji;
 • koordynowanie procesu szkoleń i rozwoju pracowników;
 • uczestniczenie w budowaniu procesu efektywnej komunikacji wewnętrznej;
 • wparcie przy wdrażaniu kultury organizacyjnej opartej o zarządzanie przez cele, w tym oceny pracowników;
 • udział we wdrażaniu metodyki i narzędzi zarządzania projektami;
 • udział we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie metod i narzędzi HR w ramach projektów Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz instytutu;
 • wsparcie kierowników w budowaniu zespołów;
 • monitorowanie realizacji budżetu kosztów personalnych;
 • wsparcie w obsłudze kadrowej pracowników;
 • przygotowanie raportów i zestawień;

 

Oczekiwania

 • wykształcenie wyższe (psychologia, socjologia, zarządzanie);
 • min. 5 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • praktyczna znajomość procesów oraz narzędzi HR;
 • doświadczenie w realizacji projektów rekrutacyjnych na stanowiska specjalistyczne i średniej kadry kierowniczej;
 • praktyczna znajomość technik i narzędzi rekrutacyjnych oraz selekcyjnych;
 • praktyczna znajomości technik i metod szkoleniowych – atutem będzie ukończona szkoła oraz kursy dla trenerów wewnętrznych;
 • podstawowa znajomość prawa pracy;
 • umiejętność budowania partnerskich relacji;
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjnych;
 • odpowiedzialność za podejmowane decyzje i działania;
 • współdziałanie i otwartość na informację zwrotną;
 • umiejętność analizy i wyciągania wniosków;
 • doskonała znajomość Word, Excel, Power Point;
 • atutem będzie znajomość aplikacji Asana;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1 – wykorzystywany na co dzień;

 

Oferujemy:

 • Realny wpływ na strategię oraz wdrażanie narzędzi HR;
 • Rozwój zawodowy w zakresie prowadzonych projektów oraz szkolenia w ramach platformy kompetencji Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • Dużą samodzielność w działaniu;
 • Pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej;
 • Możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego;
 • Możliwość poznania ekspertów z obszaru najnowszych technologii;
 • Przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników;
 • Pracę w naszym biurowcu w samym centrum Warszawy;
 • Opiekę medyczną oraz grupowe ubezpieczenie na życie;
 • Stabilne zatrudnienie;
 • Umowę o pracę;
 • Niezbędne narzędzia pracy;

 

Wymagane dokumenty:

 • CV w języku polskim.
 • List motywacyjny.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 19 grudnia 2021 roku, poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk 

Aplikuj

 Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl lub na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl