Odpowiedzialne innowacje

Wspieramy proces efektywnego wdrażania innowacji technologicznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu odpowiedzialności społecznej i etycznej.

Celami naszych działań są:

  • wsparcie wdrażania innowacji – Nasz priorytet to pomoc w efektywnym wdrożeniu innowacji technologicznych, tak aby mogły one przynieść maksymalne korzyści społeczne i gospodarcze,
  • zarządzanie procesem innowacyjnym – Koncentrujemy się na strategiach zarządzania innowacjami, aby zapewnić, że nowe technologie są wprowadzane na rynek w sposób skuteczny i zrównoważony,
  • wsparcie partycypacji i zaangażowania społecznego – Promujemy aktywne uczestnictwo społeczności lokalnych i interesariuszy w procesie wdrażania innowacji, co pozwala na lepsze dostosowanie technologii do potrzeb użytkowników,
  • zwiększenie akceptacji społecznej nowych technologii – Dążymy do budowania zaufania i akceptacji wobec nowych technologii poprzez dialog społeczny i edukację,
  • wsparcie równości płci i podejścia inkluzywnego – Zwracamy uwagę na równość płci i inkluzję w procesie wdrażania innowacji, aby zapewnić, że technologie te są dostępne i korzystne dla wszystkich,
  • realizacja idei Żywych Laboratoriów (Living Labs): Wykorzystujemy metodykę Żywych Laboratoriów do testowania i optymalizacji innowacji w realnych warunkach użytkowania.

Dążymy do harmonijnego połączenia innowacyjności z odpowiedzialnością społeczną, koncentrując się na skutecznym wdrażaniu technologii, które będą wspierać zrównoważony rozwój i poprawę jakości życia.

Living Lab (PL)

Living Lab (PL)

Konferencja Ethics by design

Konferencja Ethics by design

Odpowiedzialne innowacje: sprawa Neuralink

Odpowiedzialne innowacje: sprawa Neuralink

Mother And Child Startup Challenge

Mother And Child Startup Challenge