Raport podsumowujący – II Edycję MOTHER AND CHILD STARTUP CHALLENGE

MOTHER AND CHILD STARTUP CHALLENGE jest pierwszym w skali Polski oraz jednym z nielicznych na terenie Europy projektem, którzy zrzesza państwowe podmioty medyczne we wspólnym celu – wykorzystania potencjału technologii medycznych oraz innowacji skierowanych na ochronę zdrowia i życia. Projekt został zainicjowany przez Instytut Matki i Dziecka i jest realizowany we współpracy z największymi szpitalami klinicznymi w kraju. Obecna, druga już edycja przebiegła pod hasłem „Innowacje w opiece pediatrycznej”.

Technologie i innowacje w obszarze zdrowia to jeden z kluczowych kierunków działalności naszego instytutu. Koncentrujemy się na interdyscyplinarnym podejściu w zakresie wdrażania nowych technologii medycznych, obejmującym badania: społeczne, psychologiczne, etyczne, epidemiologiczne i ekonomiczne.

Już po raz kolejny mamy przyjemność wystąpić wraz z Sieć Badawcza Łukasiewicz w roli jednego z głównych patronów Mother and Child Startup Challenge.

Serdecznie polecamy lekturę najnowszego raportu, podsumowującego bieżącą edycję projektu. Część pt. „Innowacyjne rozwiązania wspierające zdrowie dzieci i młodzieży w kontekście koncepcji Odpowiedzialnych Badań i Innowacji (RRI)” została opracowana przez nasz zespół ekspercki:

▶ Dr Ewa Kawiak-Jawor;
Marta Miedzińska;
Patrycja Didyk.