Zespół projektowy

Dr Katarzyna Iwińska | Koordynatorka projektu

Socjolożka, ekspertka i kierowniczka badań w międzynarodowych projektach dot. transformacji energetycznej, sprawiedliwości energetycznej i dekarbonizacji. Realizuje badania dot. percepcji zmian społecznych w środowisku, w szczególności przy planowaniu dużych inwestycji energetycznych (elektrownie jądrowe, geotermia, gaz łupkowy). Adiunktka i prorektorka ds. badań naukowych w Collegium Civitas, edukatorka i kreatorka rozwiązań edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Dr hab. Michał Wróblewski | ekspert ds. badań społecznych i komunikacyjnych

Socjolog, filozof, profesor uczelniany związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania naukowe związane są z obszarami socjologii zdrowia, choroby i medycyny oraz studiów nad nauką i technologią. Obecnie prowadzi badania dotyczące społecznej percepcji chorób zakaźnych oraz konfliktów wokół zanieczyszczenia powietrza. Realizował wiele projektów badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Dr inż. Kamil Kulesza | ekspert ds. technologicznych i badań eksperckich

Specjalizuje się w technologii organicznej oraz technologii tworzyw sztucznych. Kierował projektami badawczymi związanymi z technologią produkcji bisfenolu A oraz jego zastosowania. Wykształcenie zdobywał na Politechnice Krakowskiej, w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN oraz Wyższej Szkole Bankowej w Wrocławiu. W 2021 lider grup 2 i 3 związanych z aktualizacją treści Krajowej Inteligentnej Specjalizacji 3. W latach 2021–2022 Koordynator Grupy Badawczej Zrównoważona Gospodarka i Energia w tej sieci. Współautor programu Sieci Badawczej Łukasiewicz “Gospodarka Wodorowa”.

Joanna Grudowska | specjalista ds. badań i zarządzania

Socjolożka, której zainteresowania związane są ze studiami nad nauką i technologią, zrównoważonym rozwojem i narodowym system innowacji. Doświadczenia w realizowaniu badań społecznych, partycypacyjnych i marketingowych zdobywała, pracując w m.in. w Neuce i GUS. Ambasadorka Zrównoważonego Rozwoju w latach 2020–2021 w ramach programu organizowanego przez UNAP. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Chcesz się z nami skontaktować? -> bezpieczny.wodor@itech.lukasiewicz.gov.pl