Łukasiewicz - ORGMASZ partnerem Network IQ Alliance

Network IQ Alliance to społeczność przedsiębiorczych uniwersytetów z Hiszpanii, Polski, Łotwy, Irlandii i Wielkiej Brytanii, innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), sieci instytutów badawczych, sieci przemysłowej oraz globalnej sieci ośrodków naukowo-badawczych, parków technologicznych w 78 krajach.

 

Konsorcjum projektu angażuje się w główny nurt inteligencji sieciowej (nIQ) – metodologię zmiany systemu rozwijającej kompetencje cyfrowe na poziomie ekosystemu na potrzeby innowacji i tworzenia sieci. Celem jest umożliwienie zorientowanym na cel przedsiębiorczym ludziom zwiększania możliwości rozwoju dzięki budowanym przez siebie sieciom, aby wprowadzać innowacje lepiej, szybciej i wykazywać długoterminową odporność.

 

Wizją Network IQ Alliance do roku 2030, za pośrednictwem nIQ, jest wywarcie systemowego wpływu na szkolnictwo wyższe na poziomie instytucjonalnym poprzez włączenie innowacji i przedsiębiorczości do podstawowych strategii instytucji szkolnictwa wyższego (HEIs), budowanie zdolności przywódczych do ich realizacji i lepsze łączenie ich ze swoimi ekosystemów na poziomie miasta i globalnie.

 

Łukasiewicz – ORGMASZ od 2022 roku jest jednym z  partnerów projektu.