Partnerzy w projekcie Network IQ Alliance

Celem partnerów Network IQ Alliance jest przyspieszenie transformacji w zakresie zdrowia, produkcji, zielonej i cyfrowej oraz pogłębienie integracji regionów przemysłowych, które są wschodzącymi innowatorami, z regionami, które odkryły się na nowo i stały się umiarkowanymi i silnymi innowatorami.

Za pośrednictwem Planu Działania „Wizja Innowacji” projekt ma na celu realizację strategicznego planu innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) i działanie zgodnie z nim. Network IQ Alliance koncentruje się na wyposażeniu osób lub zespołów w umiejętności umożliwiające natychmiastowe dotarcie do sieci, pozyskiwanie zasobów, osiąganie celów w celu natychmiastowego sukcesu i długoterminowego wpływu – a wszystko to przy użyciu technologii.

Wyniki i rezultaty Network IQ Alliance zostaną z powodzeniem przełożone na rzeczywisty wpływ zgodny z priorytetami EIT Manufacturing, EIT Health, ETI Digital i EIT Climate.

Network IQ Alliance jest finansowany przez EIT Health i Komisję Europejską.

Partnerami w projekcie z Polski są:

Politechnika Poznańska

Instytut Rozwoju Miast I Regionalnego

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

Partnerami w projekcie z z Europy są:

Eindhoven Engine Netherlands

Triple Helix Association Italy

Fundacio Mobile World Capital Foundation Spain

University of Manchester United Kingdom

Digital Technology Skills Ltd Ireland