Konferencja Ethics by Design: Shaping a Secure Future with Ethically-Driven

Technological Innovations – 24.10.2024 on-line

Łukasiewicz — ITECH, Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

W obecnych realiach społecznych, kulturowych i politycznych, gdzie technologia stanowi integralną część naszego życia, ważne jest, abyśmy zrozumieli i zastosowali etyczne zasady we wszystkich dziedzinach innowacji. Konferencja „Ethics by Design” skupia się na promowaniu dyskusji i działań mających na celu kształtowanie przyszłości opartej na bezpiecznych, etycznych innowacjach społecznych i technologicznych.