Centrum Rozwoju Biznesu

Centrum Rozwoju Biznesu w Łukasiewicz – ORGMASZ ma już na swoim koncie kilka sukcesów biznesowych. Poniżej opisujemy te najciekawsze.

Wycena praw własności intelektualnej technologii modemu komunikacyjnego

Partner biznesowy, który współpracował z Łukasiewicz – ITR, poszukiwał rozwiązania, które po niewielkiej modyfikacji i rebrandingu technologii spełni jego potrzeby. Firma zadeklarowała chęć zakupu technologii lub gotowych urządzeń, które zostałyby wykonane w instytucie.

W celu negocjacji oraz sfinalizowaniu kontraktu z klientem niezbędne było wycenienie własności intelektualnej modemu komunikacyjnego. Łukasiewicz – ITR nie planował ekspansji na rynek z tym produktem, dlatego zwrócił się do Centrum Rozwoju Biznesu o wsparcie biznesowe. Wyceny dokonano za pomocą metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych – wykorzystując w niej podejście utraty wartości pieniądza w czasie, co umożliwiło wiarygodne przewidzenie finansowych aspektów tego przedsięwzięcia. Wartość całego projektu to około 4 milionów złotych.

Wsparcie firmy z sektora chemii samochodowej w udoskonaleniu jej dotychczasowych technologii oraz produktów

Firma Chemipack jest producentem płynów eksploatacyjnych dla sektora automotive (płyny do spryskiwaczy, płyny do chłodnic) oraz higienicznych chusteczek nawilżanych. Głównym odbiorcą jej produktów są sieci handlowe. Chemipack swoje produkty wytwarza pod markami własnymi tych sieci. Dotychczas przedsiębiorstwo nie budowało własnej marki swoich wyrobów.

Celem projektu jest wsparcie firmy w procesie udoskonalenia dotychczasowych produktów i linii technologicznych, stworzenia koncepcji nowych rozwiązań innowacyjnych, a także ich wdrożenia wraz z modelami biznesowymi. Działania te związane są ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Firmy.

Eksperci CRB wspólnie z firmą uzgodnili, że głównym kierunkiem ekspansji firmy będą: produkty z zastosowaniem komponentów ekologicznych i naturalnych, produkty z GOZ i recyklingu, nowe linie technologiczne do wytwarzania nowych produktów, modernizacja i automatyzacja obecnych linii technologicznych, poprawa efektywności energetycznej produkcji.

Zadaniem Centrum Rozwoju Biznesu Łukasiewicz – ORGMASZ w tym projekcie jest przygotowywanie wyzwań do instytutów w kontekście zgłaszania propozycji nowych produktów oraz opracowanie modeli biznesowych dla nowych produktów i technologii dla firmy. Eksperci będą także koordynować współpracę firmy z innymi instytutami oraz wspierać firmę Chemipack w procesie pozyskiwania funduszy na projekty B+R oraz wdrożenia.

Opracowanie innowacyjnego produktu spożywczego – wysokobłonnikowych liofilizowanych smoothie owocowych

Firma MLB Biotrade planuje wprowadzenie na rynek innowacyjnego liofilizatu bogatego w błonnik. Do realizacji tego zadania niezbędne było pozyskanie finansowania zewnętrznego oraz podmiotów, które będą realizować ten projekt.

Centrum Rozwoju Biznesu koordynuje współpracę Instytutów Łukasiewicza oraz przedsiębiorcy. Cały proces będzie realizowany wspólnie, rozpoczynając od badań dostępnych na rynku rozwiązań, przez opracowanie aplikacji pozwalającej na dobór właściwego wariantu produktu do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Kolejnym etapem prac będzie zaprojektowanie i uruchomienie prototypowej linii produkcyjnej. Powstanie laboratorium umożliwiające monitorowanie jakości pozyskanych surowców i potwierdzenie jakości produktów gotowych. Zostanie opracowania dokumentacja produktu oraz planowane jest przeprowadzanie badań klinicznych. Szacowana wartość projektu to prawie 10 milionów złotych, a udział naszych instytutów sięgnie 25% całości.