Bezpieczny Wodór na XI Konferencji „Nowe kierunki Kogeneracji”

W czwartek, 1 lutego br., na XI Konferencji „Nowe kierunki Kogeneracji”  dr Kamil Kulesza zreferował wyniki komponentu inżynieryjno-technicznego zrealizowanego w ramach projektu Bezpieczny Wodór. W prezentacji pt. „Strategia bezpieczeństwa technologii wodorowych w aspekcie wybranych kierunków rozwoju kogeneracji” odniósł się m.in. do ośmiu raportów analitycznych w zakresie bezpieczeństwa pozyskiwania, transportu, dystrybucji, wykorzystania i magazynowania wodoru – wskazując rekomendacje związane z nowymi kierunkami w kogeneracji

 

Konferencja skierowana była do przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych, samorządów, firm współpracujących z szeroko pojętą branżą energetyczną, naukowców zajmujących się problematyką wytwarzania energii w kogeneracji.

 

W ramach spotkania odbyły się dyskusje i praktyczne podsumowania z zakresu:

  • strategii energetycznej Europy i Polski w zakresie rozwoju kogeneracji;
  • roli elektrociepłowni w stabilizacji KSE i zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego;
  • rozwoju kogeneracji w oparciu o różne rodzaje paliw: wodór, metan, odpady komunalne, biomasa, pompy ciepła;
  • roli sektora przemysłowego w rozwoju kogeneracji i ciepłownictwa;
  • innowacyjnych rozwiązań kogeneracji i trójgeneracji, w technologiach niskiej emisji;
  • modernizacji źródeł generacji ciepła;
  • roli kogeneracji w budowaniu efektywnych systemów energetycznych;
  • mikrokogeneracji w energetyce rozproszonej;
  • rozwoju ciepłownictwa systemowego w oparciu o źródła kogeneracyjne.

Więcej informacji o konferencji