Bezpieczeństwo w technologiach wodorowych I Przegląd technologii wodorowych

Rozwój technologii wodorowych niesie za sobą niewątpliwe korzyści w postaci wspomagania rozwoju i wykorzystania nowych, alternatywnych źródeł energii, dążących do zeroemisyjności z jednej strony, a z drugiej dający alternatywę energetyczną. Wodór jako nośnik energii może odegrać kluczową rolę w procesie bilansowania systemu energetycznego oraz dekarbonizacji sektorów gospodarki uzależnionych od paliw kopalnych.
Nie można jednak zapominać, że technologie wodorowe, będąc w fazie szybkiego rozwoju, ze względu na parametry wodoru, mogą nieść ze sobą określone ryzyka.
Kluczową rolę w adaptowaniu technologii wodorowych do wykorzystania na szeroką skalę stanowi ich akceptacja społeczna. Migracja tych technologii z zamkniętych obszarów przemysłowych do życia codziennego społeczeństwa wymaga wprowadzenia informacyjnego.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie informacji na temat wodoru oraz jego zastosowania tj.: produkcja, magazynowanie, transport oraz wykorzystanie wodoru, jako nośnika energii.

Interesuje Cię dostęp do całego raportu? Napisz do nas -> bezpieczny.wodor@itech.lukasiewicz.gov.pl