Bezpieczeństwo w technologiach wodorowych II Inżynieria bezpieczeństwa technologii Wodorowych – ogólne zagadnienia inżynieryjne

Można przyjąć, że bezpieczeństwo jest to zapewnienie akceptowalnego poziomu ryzyka w poszczególnych obszarach, zdrowia, życia, strat w  majątku, środowisku naturalnym etc. Tak rozumiane bezpieczeństwo jest to iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia kryzysowego oraz skali strat, które może generować brak uwzględnienia danego czynnika ryzyka. Bezpieczeństwo procesowe jest to ogół zagadnień dotyczących obszaru technologicznego. Natomiast bezpieczeństwo funkcjonalne jest podzbiorem tego zagadnienia i obejmuje aktywność zapobiegania potencjalnym zagrożeniom poprzez odpowiednio zaprojektowane oraz eksploatowane produkty i procesy.

W raporcie przedstawione zostały zasady wodorowej inżynierii bezpieczeństwa w ujęciu ogólnym. Należy jednak dodać, że do całkowitego usystematyzowania wodorowej inżynierii bezpieczeństwa niezbędne jest dostosowanie obowiązującego prawa do szybko rozwijających się technologii wodorowych.

Interesuje Cię dostęp do całego raportu? Napisz do nas -> bezpieczny.wodor@itech.lukasiewicz.gov.pl