Projekt Bezpieczny Wodór w kwartalniku „3xW Węgiel Wodór Wiedza”

Zachęcamy do lektury pierwszego w 2023 roku numeru „Kwartalnika 3xW Węgiel Wodór Wiedza” z artykułem pt.” Bezpieczny wodór – interdyscyplinarne wsparcie rozwoju polskiego wodoru” przygotowanym przez nasz zespół projektowy: · dr Katarzynę Iwińską, koordynatorkę projektu „Bezpieczny Wodór” w Łukasiewicz – ORGMASZ oraz Joannę Grudowską.

 

„(…) Wodór (H2 ) odgrywa strategiczną rolę w procesie dekarbonizacji i transformacji energetyczno-klimatycznej, która aktualnie stanowi jedno z głównych wyzwań społeczno-gospodarczych. H2 jest strategicznie cennym zasobem z perspektywy polskiej racji stanu, który w obliczu transformacji energetyczno-klimatycznej może pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Dodatkowo może zapewnić przewagi konkurencyjne dla polskiej gospodarki. Każda technologia funkcjonuje nierozerwalnie w kontekście społecznym i z udziałem społeczeństwa, stąd naturalną potrzebą jest interdyscyplinarne podejście do wdrażania technologii i gospodarki wodorowej, na co odpowiada projekt „Bezpieczny wodór” (…)”.

„(…) „Bezpieczny wodór” jest pierwszym w Polsce projektem, który w interdyscyplinarny sposób analizuje kwestie rozwoju gospodarki wodorowej. W ramach projektu jest przeprowadzanych wiele zintegrowanych analiz, które obejmują aspekty techniczne, społeczne i komunikacyjne. W projekcie kwestie społeczne są traktowanie jako równoważne wobec kwestii technologicznych, ponieważ opinia społeczna (w szczególności obawy i lęki oraz potencjalne kryzysy dezinformacyjne) mogą skutecznie opóźniać lub nawet blokować realizację nowych inwestycji. Projekt będzie stanowił ważny wkład w rozwój technologii wodorowych, zwracając szczególną uwagę na ich bezpieczne wykorzystanie w codziennym życiu i w nowych oraz aktualnych inwestycjach. Projekt pokazuje, że inżynieria i nauki społeczne mogą efektywnie kooperować w celu opracowania kompleksowych i zrównoważonych rozwiązań technologicznych i społecznych, w konsekwencji kreując pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko przyrodnicze (…)”.

 

Kwartalnik jest dostępny na stronie: h2poland

Projekt jest finansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” „Strategia bezpieczeństwa technologii wodorowych w Polsce na lata 2022-2030”, nr projektu NdS 545480/2022/2022, kwota dofinansowania 1 410 152 zł całkowita wartość projektu 1 410 152 zł”