Łukasiewicz – ORGMASZ z ofertą dla członków Polskiego Klastra Budowlanego

Współpraca klastrowa kluczem do sukcesu na rynkach lokalnych oraz międzynarodowych” – pod tym hasłem 6 czerwca w Warszawie odbyła się konferencja Polskiego Klastra Budowlanego. Łukasiewicz – ORGMASZ pełnił rolę współorganizatora i partnera strategicznego wydarzenia. W trakcie panelu pt. „Jak zarobić na innowacjach z Łukasiewiczem? Od wyzwania, po sukces!” Jerzy Karwelis, dyrektor Centrum Rozwoju Biznesu w Łukasiewicz – ORGMASZ, zaprezentował dedykowane branży budowlanej portfolio technologiczne instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, wraz z ofertą doradztwa biznesowego w zakresie wsparcia przedsiębiorstw na rzecz pozyskania finansowania zewnętrznego dla planowanych inwestycji.

 

Polski Klaster Budowlany zrzesza ponad 420 firm i instytucji zlokalizowanych na terenie całego kraju i jest największym klastrem w branży budowlanej, jak również największym pod względem liczebności członków w Polsce. Jego działalność wspierana jest przez uczelnie i instytucje otoczenia biznesu, które dzięki działaniom B+R, pomagają firmom w rozwoju ich potencjału innowacyjnego oraz osiąganiu przewagi konkurencyjnej. Posiada także status Krajowego Klastra Kluczowego (KKK). 

Przynależność do KKK stanowi szansę na szybszy rozwój, podejmowanie współpracy branżowej z pozostałymi klastrowiczami, a co za tym idzie zdobywanie nowych światowych rynków. Uczestnictwo w Klastrze Kluczowym, daje także zwiększoną szansę na pozyskiwanie dofinansowania z Unii Europejskiej, możliwość otrzymywania dodatkowych punktów w konkursach oraz możliwość aplikowania do konkursów unijnych dedykowanych tylko i wyłącznie dla klastrów kluczowych.

W ramach konferencji omawiano m.in. przyszłe plany i projekty Polskiego Klastra Budowlanego, poszukując możliwych płaszczyzn współpracy pomiędzy podmiotami zrzeszonymi. Analizowano także programy wsparcia dla przedsiębiorców w kierunku podniesienia poziomu ich konkurencyjności na rynku lokalnym i międzynarodowym.

Portfolio technologiczne dla branży budowlanej, powstałe dzięki zapleczu kompetencyjnemu instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, jak również ofertę wsparcia dla przedsiębiorstw omawiał dziś Jerzy Karwelis, nasz dyrektor Centrum Rozwoju Biznesu w Łukasiewicz – ORGMASZ.

Centrum Rozwoju Biznesu Łukasiewicz – ORGMASZ powstało dla przedsiębiorców, których interesują nowoczesne rozwiązania technologiczne i którzy szukają współpracy z instytutami Łukasiewicza. Często potrzebują oni nie tylko unikalnego rozwiązania, ale również doradztwa, ukierunkowującego rozwój ich firmy.  CRB zajmuje się m.in. doradztwem biznesowym, wyceną własności intelektualnych czy konstruowaniem biznesplanów konkretnych technologii. Pozwala to przede wszystkim na komercjalizację technologii i usług, których szeroka oferta znajduje się w każdym z instytutów. Eksperci Centrum Rozwoju Biznesu, po nawiązaniu kontaktu z przedsiębiorcą, rozpoznają możliwości instytutów Łukasiewicza równocześnie śledząc możliwości finansowania zewnętrznego. Pozwala to na kompleksowe podejście w ramach komercjalizacji technologii i usług.

Przykładowy projekt technologiczny dla sektora budowlanego, opracowany przez instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz:

Elementy modułowe z autoklawizowanego betonu komórkowego

Budownictwo modułowe pozwala na równoległe prowadzenie prac związanych z produkcją modułów, które w 90% powstają w fabryce oraz przygotowanie całej infrastruktury na plac budowy. Technologia skraca czas budowy o ok. 70% w porównaniu z metodami tradycyjnymi. Wyzwaniem pozostaje optymalizacja tego procesu, a także regulacja negatywnego wpływu na środowisko. W tym obszarze działa m.in. Łukasiewicz – ICiMB, który opracował elementy modułowe z autoklawizowanego betonu komórkowego o podwyższonej izolacyjności cieplnej, na bazie innowacyjnego kruszywa z surowców odpadowych.

Elementy z betonu komórkowego są zdecydowanie lżejsze od prefabrykatów ze zwykłego betonu, co wpływa na ułatwienie prac budowlanych oraz generuje oszczędności w transporcie.