Od 10 marca do grona naszych Partnerów dołącza AGROEKOTON

 Współdziałania na rzecz tworzenia, wspierania i rozwoju innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych w sektorze rolnym – to jedno z wielu założeń współpracy, która zawiązuje się pomiędzy Łukasiewicz – ORGMASZ a Stowarzyszeniem AGROEKOTON.

 

W piątek, 10 marca 2023, w naszej siedzibie nastąpiło oficjalne zawarcie porozumienia, które podpisali: Jerzy Karwelis, Dyrektor Centrum Rozwoju Biznesu Łukasiewicz – ORGMASZ i dr inż. Mirosław Korzeniowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia AGROEKOTON.

 

Wraz z AGROEKOTONEM będziemy upowszechniać efekty realizowanych projektów badawczo-wdrożeniowych, w celu podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności Polskiego rolnictwa oraz zwiększenia udziału podmiotów z Polski w projektach międzynarodowych dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich.

 

Współpraca będzie również polegać na sieciowaniu potencjalnych partnerów na rzecz wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

 

– Nowa strefa współpracy na rzecz innowacji na terenach wiejskich staje się faktem. Jestem przekonany, że unikalny potencjał naukowo-badawczy Łukasiewicz – ORGMASZ i doświadczenie środowiska AGROEKOTON we wdrażaniu innowacji na terenach wiejskich przyniesie owoce zarówno partnerom projektu jak i szerzej, środowisku naukowemu i mieszkańcom terenów wiejskich – powiedział  dr inż. Mirosław Korzeniowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia AGROEKOTON.

 

Partnerstwo z AGROEKOTON to kolejne działanie w stronę innowacji z wykorzystaniem B+R w sektorze rolnym w Polsce. Nasze Centrum Rozwoju Biznesu, w oparciu o szerokie portfolio projektowe i kompetencyjne 22 instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, realizuje już założenia porozumienia podpisanego z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.