Porozumienie o współpracy z Polską Izbą Rozwoju Elektromobilności

W czwartek, 16 lutego 2023 w siedzibie Łukasiewicz – ORGMASZ zawiązane zostało Porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Polska Izba Rozwoju Elektromobilności (PIRE). Zakłada ono współdziałanie na rzecz tworzenia, wspierania i rozwoju procesów gospodarczych opartych na nowoczesnych technologiach oraz innowacyjnych projektach badawczo-rozwojowych w sektorze elektromobilności i transportu.

Porozumienie podpisali: dr Grzegorz Malinowski, dyrektor Łukasiewicz – ORGMASZ i Krzysztof Burda, prezes zarządu Stowarzyszenia Polska Izba Rozwoju Elektromobilności.

 

W ramach współpracy przeprowadzane będą działania na rzecz upowszechniania efektów realizowanych projektów badawczo-wdrożeniowych, w celu podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności polskiej elektromobilności oraz zwiększenia udziału podmiotów z Polski w projektach międzynarodowych dotyczących elektromobilności.

 

– Inteligentna i Czysta Mobilność to jeden czterech kierunków rozwoju Sieci Badawczej Łukasiewicz. Ambicją polskiej racji stanu jest polonizowanie tego sektora gospodarki, zaś ambicją Łukasiewicza jest włączenie się w tą wizję poprzez dostarczanie rozwiązań technologicznych wykorzystywanych w tym obszarze. Jako Łukasiewicz – Orgmasz z jednej strony integrujemy kompetencje poszczególnych instytutów, a z drugiej strony – usuwamy bariery między nauką i biznesem. Z naszego punktu widzenia PIRE jest bardzo cennym źródłem pomysłów, inspiracji i nowych projektów, nad którymi możemy popracować wspólnymi siłami, dlatego bardzo cieszę się, że od dziś zyskujemy nowego partnera – powiedział dr Grzegorz Malinowski, dyrektor Instytutu Łukasiewicz – ORGMASZ.

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz to jedna z największych sieci badawczych w Europie składająca się z 22 instytutów a w nich 4500 naukowców i inżynierów, którzy tworzą innowacyjne rozwiązania, pozwalające uzyskać przewagę w biznesie. W ramach porozumienia wykorzystany zostanie potencjał sieci w zakresie transferu nauki i wiedzy w obszarze elektromobilności. Strony planują  wspólne upowszechnianie innowacji i wyników prac B+R+I realizowanych w sektorze elektromobilności, a także partnerstwo w krajowych i międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych.

 

–  Polska Izba Rozwoju Elektromobilności ma wielki zaszczyt móc rozpocząć bliską współpracę z Siecią Badawczą Łukasiewcz – Instytutem Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”. To ważny krok dla naszej organizacji, szczególnie w kontekście rozwoju projektów badawczych firm członkowskich PIRE działających w branży elektromobilności, ale także nowego Inkubatora technologicznego E-Mobility Innovation HUB, który realizujemy w Zielonej Górze. Dzięki współpracy nasze start-upy zyskają dostęp do ekspertów i zasobów badawczych Sieci Łukasiewicz. Cieszymy się tworzony przez nas ekosystem wsparcia start-upów – eValley zyskał strategicznego Partnera –  dodał Krzysztof Burda, prezes zarządu PIRE.