Przeprowadzenie ogólnopolskiego badania sondażowego

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, ogłasza zapytanie na "przeprowadzenie ogólnopolskiego badania sondażowego"

Poniżej dokumenty postępowania:

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Wykaz potwierdzający spełnianie warunków

Załącznik nr 4 Istotne postanowienia umowy

Protokół z wyboru