Okres realizacji: 01.01.2022 – 31.03.2023. 

 

Opis projektu Reorganizacja procesu pozyskiwania przez instytuty Łukasiewicza partnerów do prowadzenia współpracy badawczo-rozwojowej:

 

Obecnie proces Wyzwań Łukasiewicza jest nakierowany na obsługę zgłaszających się przedsiębiorców (strategia typu „pull”). Uwidoczniła się potrzeba opracowania aktywnej strategii pozyskania partnerów. Zauważono, że aktywną postawą przy pozyskiwaniu partnerów do współpracy badawczo-rozwojowej czy komercjalizacji przejawiają jedynie pojedyncze instytuty. Należy opracować nową strategię pozyskiwania partnerów dostosowaną do charakteru prawnego instytutów Łukasiewicza i sprawdzić jej efektywności.