Przeprowadzenie badań ilościowych metodą CATI i FGI

Szanowni Państwo,

informujemy o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z Przeprowadzeniem badań ilościowych metodą CATI i FGI” (znak sprawy: 17/02/2024/W/P)

Postępowanie wraz z dokumentami znajdują się pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/898773