Conference Ethics by Design responsible development of technology in the ESG ecosystem Book of abstracts

Odpowiedzialne projektowanie, wdrażanie i wykorzystywanie inteligentnych technologii leży u podstaw europejskiego podejścia do innowacji cyfrowych. Trafnie ilustrują to Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące etyki dotyczące godnej zaufania sztucznej inteligencji, a także propozycja ram regulacyjnych dotyczących sztucznej inteligencji (ustawa o sztucznej inteligencji). Niemniej jednak wartości, zasady i wymagania zawarte w tych dokumentach to dopiero pierwszy krok w kierunku operacjonalizacji zarządzania technologią. Aby wymogi etyczne i prawne mogły zostać skutecznie wprowadzone, konieczne są dalsze praktyczne kroki. Ethics by design (EbD) to kompleksowe podejście, które umożliwia systemowe przełożenie zasad i wymagań wysokiego poziomu na konkretne działania dostosowane do każdego modułu procesu projektowania. Jako taki jest niezbędnym elementem zestawu narzędzi zarówno etyków technicznych, jak i projektantów technologii. Jednym z najbardziej obiecujących sposobów wspierania szerszego przyjęcia etyki od samego początku jest umieszczenie jej w kontekście zrównoważonych inwestycji i raportowania ESG (środowisko, społeczeństwo, zarządzanie). Obydwa trendy cieszą się coraz większą popularnością. Czynnik technologiczny ma odgrywać coraz większą rolę w miksie ESG. Stanie się to bardziej widoczne dopiero po wejściu w życie rozporządzenia UE w sprawie sztucznej inteligencji. Koncepcja ESG sięga początków XXI wieku. Od tego czasu dało początek wielu wzajemnie powiązanym terminom, takim jak gospodarka o obiegu zamkniętym, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) czy tworzenie wartości regeneracyjnej (RVC). Niemniej jednak niezależnie od stosowanej nomenklatury i różnic pomiędzy poszczególnymi pojęciami – ESG to idea, zgodnie z którą firmy powinny kierować się nie tylko interesem gospodarczym, ale także uwzględniać swój wpływ na środowisko, społeczności lokalne i kwestie etyczne. Konferencja zorganizowana w 2023  skierowana była do uznanych naukowców związanych z dziedzinami badań i rozwoju, etyką, bioetyką, filozofią, ekonomią oraz programem „Horyzont Europa”. 

Zapraszamy do lektury Book of abstract, która powstała z materiałów naszych prelegentów.