Model przywództwa – co słychać w projekcie?

Model przywództwa akademickiego w XXI wieku

 

Dwuletni projekt „Co ożywia uniwersytet? Model przywództwa akademickiego w XXI wieku”, który rozpoczęliśmy w sierpniu 2022 roku, powoli zbliża się do końca. Zgodnie z planem: zrealizowaliśmy badania polskiej społeczności akademickiej, przeprowadziliśmy szkolenia na opracowanym autorskim modelu szkoleniowym Academic Leadership Development Program (przy zastosowaniu innowacyjnej metodologii Polarity Management), nawiązaliśmy współpracę zagraniczną z Uniwersytetem Oxfordzkim, a także powołaliśmy Laboratorium Rozwoju Integralnego i Solidarności (LabRIS) na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Warto podkreślić, że wywiady indywidualne oraz badaniom fokusowe przeprowadziliśmy z najlepszymi polskimi badaczami, liderami administracyjnymi szkół wyższych, czołowymi uczonymi-praktykami polskiego życia publicznego oraz najlepszymi światowymi ekspertami w tematyce przywództwa. Wnioski z badań zawarliśmy w raporcie i wkrótce zostaną ujęte w artykułach i  książce autorstwa członków zespołu badawczego.

Sukcesem zakończyły się konsultacje w murach Oxfordu. Współpraca z Uniwersytetem Oxfordzkim będzie kontynuowana w bieżącym roku przede wszystkim przez planowany na przełomie wiosny i lata Kongres Przywództwa Akademickiego – konferencję poświęconą problematyce przywództwa, poprzez którą projekt będzie w stanie jeszcze mocniej zaznaczyć dystynktywność polskiego podejścia do przywództwa akademickiego na forum europejskim i światowym.

Dwuletni projekt zaplanowany został z myślą o zapewnieniu długotrwałych rezultatów. W tym celu, obok publikacji badawczych, szkoleń lokalnych i wydarzeń organizowanych razem z Uniwersytetem Oxfordzkim, na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego powołaliśmy Centrum: Laboratorium Rozwoju Integralnego i Solidarności (LabRIS). Celem Centrum jest stworzenie instytucjonalnych podstaw pod kontynuację prac nad modelem przywództwa akademickiego oraz jego wdrażaniem w życiu polskich uczelni wyższych. Centrum przeprowadzi w bieżącym roku dalsze działania badawcze, organizując kolejną serię wywiadów indywidualnych i grupowych, publikując raporty poświęcone m.in. przywództwu w przestrzeni publicznej, wydając dedykowany projektowi numer czasopisma „Stan Rzeczy” oraz prowadząc działalność coachingowo-konsultacyjną wykorzystującą model przywództwa akademickiego jako wsparcie dla studentów i pracowników akademickich.

Nasza inicjatywa ma na celu transformację środowiska polskiego uniwersytetu. Poprzez działania wdrożeniowe przyczynia się do przekazywania szkoleniowego know-how rosnącej grupie trenerów, popularyzacji wiedzy i umiejętności przywódczych oraz reformowania kultury polskiego środowiska akademickiego.

Jest realizowana we współpracy z Fundacją Two Wings Institute, Uniwersytetem Warszawskim i Collegium Wratislaviense.