Model przywództwa akademickiego – opis projektu

„Co ożywia uniwersytet? Model przywództwa akademickiego w XXI wieku” to program przywódczy skierowany do rektorów, prorektorów ale również wykładowców wyższych uczelni w całej Polsce. Dążymy w nim do opracowanie modelu przywództwa, który okaże się pomocny w naukowym i instytucjonalnym rozwoju polskich naukowców i polskiego uniwersytetu.

 

Projekt „Co ożywia uniwersytet?” wyróżnia się integralnym rozumieniem przywództwa, wykraczającym poza kategorie efektywności czy tworzenia wizji wspólnego działania. Zgodnie z założeniami twórców pełne rozumienie przywództwa musi uwzględniać zarówno wewnętrzne życie lidera, jak i wszystkie aspekty jego funkcjonowania, a także niełatwą umiejętność balansowania pomiędzy nimi. Przywództwo jawi się jako umiejętność twórczego i pozbawionego niepokoju bycia w świecie akademii, zdolnego do tworzenia zdrowych emocjonalnie więzi z innymi oraz z siecią wyzwań i obowiązków.

Współcześnie istnieje wiele modelów przywództwa zaprojektowanych z myślą o potrzebach świata biznesu lub polityki – brakuje jednak koncepcji, które uwzględniałyby specyfikę funkcjonowania na uniwersytecie.

 

Przywództwo akademickie to koncepcja uwzględniająca całe bogactwo uniwersyteckiego życia, począwszy od wyzwań pracy badawczej i twórczej poprzez odpowiedzialność administracyjną oraz zaangażowanie publiczne akademików.

Idea opracowania praktycznego i głębokiego modelu przywództwa akademickiego wychodzi naprzeciw potrzebom osób z grup marginalizowanych, zmagających się z utrudnionym dostępem do wyższych stopni struktur hierarchicznych uniwersytetu. Twórcy projektu chcą zapewnić narzędzia do pięcia się w górę społecznej drabiny w oparciu o mechanizmy wzmacniające zarówno je same, jak i instytucje czy społeczności, których są częścią.

Choć nasz projekt badawczy stworzony jest z myślą o polskim uniwersytecie, w naszych przygotowaniach teoretycznych i pracach badawczych myślimy międzynarodowo, pragnąc czerpać wiedzę i inspirację nt. przywództwa z najlepszych światowych źródeł. Na terenie Oxford University organizujemy seminaria popularyzujące nasz projekt oraz konsultujemy jego założenia z czołowymi ekspertami przywództwa np. prof. Andrew Briggsem, propagatorem koncepcji human flourishing czy Martinem Kalungu-Bandą, trenerem Said Business School. Wiele seminariów już się odbyło, zaś w przyszłym roku planujemy wydarzenie większego kalibru – Międzynarodowy Kongres Przywództwa Akademickiego.

 

W ramach projektu zrealizowane zostały szeroko zakrojone badania środowiska polskiego uniwersytetu

Dzięki trzem grupom fokusowym i kilkudziesięciu pogłębionym wywiadom indywidualnym z najlepszymi polskimi badaczami, liderami administracyjnymi największych uczelni i polskimi oraz zagranicznymi ekspertami przywództwa, udało się pozyskać materiał do opracowania adekwatnego i wszechstronnego modelu przywództwa. Zwieńczeniem prac badawczych prowadzonych w ramach projektu będą artykuły, raporty i książka przedstawiająca w wyczerpujący sposób rezultaty przeprowadzonych badań i założenia oraz szczegóły modelu przywództwa akademickiego.

 

 

Obok prac badawczych, w projekcie przewidziane są także prace wdrożeniowe.

Szereg szkoleń lokalnych będzie realziowanych na polskich uczelniach z przywództwa akademickiego (Academic Leadership Development Program) i zarządzania polaryzacjami (Polarity Management Program). Dzięki ich przeprowadzeniu, opracowywany w ramach projektu program szkoleniowy trafi do środowiska uniwersyteckiego i zacznie kształtować kulturę akademicką. Pierwsze szkolenia lokalne rozpoczynają się w październiku 2023!

 

Kluczowym współrealizatorem projektu jest Instytut Two Wings, ale naszymi partnerami są również Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Wrocławski.