Pierwsze posiedzenie Rady Instytutu Łukasiewicz – ITECH w ramach nowej kadencji

We wtorek, 6 lutego br. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Instytutu Łukasiewicz – ITECH, w ramach nowej kadencji na lata 2023-2027. W drodze głosowania wyłoniono  Przewodniczącego Rady – dr. Marcina Kardasa i Wiceprzewodniczącego – dr. Pawła Bombolę  

 

W skład Rady Instytutu wchodzi 9 członków. Są to przedstawiciele środowiska naukowego i gospodarczego, a także reprezentanci zatrudnieni w zagranicznych jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach o istotnym znaczeniu rynkowym, wyróżniający się wiedzą i praktycznym dorobkiem w swojej dziedzinie. W Radzie zasiada także reprezentantka wyłoniona w ramach głosowania przeprowadzonego wśród pracowników Łukasiewicz – ITECH.  

 

Skład imienny Rady:  

 

– Cornelia Amihalachioae 

– Bożena Goliszewska – Chojdak 

– prof. Aleksandra Przegalińska – Skierkowska 

– Dr  Paweł Bombola 

– Dr Maciej Drożdż 

– Balazs Furjes 

– Dr Marcin Kardas 

– Dr Paweł Puczkarski 

– Dr Mariusz Strojny 

 

Zgodnie z Ustawą o Sieci Badawczej Łukasiewicz, Rada Instytutu jest jednym z dwóch organów każdego z instytutów w Łukasiewiczu. Do zadań Rady Instytutu należy:

 

1) określanie perspektywicznych kierunków działalności badawczej i wdrożeniowej instytutu Sieci;

2) uchwalanie statutu instytutu Sieci;

3) opiniowanie:

  • regulaminu organizacyjnego instytutu Sieci,
  • rocznych planów działalności instytutu Sieci,
  • rocznych sprawozdań z działalności instytutu Sieci,
  • projektu podziału zysku netto instytutu Sieci;

4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących działalności instytutu Sieci przedstawionych przez dyrektora albo organy Centrum Łukasiewicz.

Kadencja Rady trwa 4 lata.