Koordynacja Branżowych Punktów Kontaktowych Łukasiewicza w rękach Adama Dawidziuka!

Od 1 lutego br. kierownictwo nad  projektem „Branżowe punkty kontaktowe dla programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa” w Łukasiewicz – ITECH Instytucie Innowacji i Technologii obejmuje dr Adam Dawidziuk

 

Projekt jest przedsięwzięciem realizowanym na zlecenie Ministra Nauki w siedmiu instytutach Sieci Badawczej Łukasiewicz. Obok Łukasiewicz – ITECH, pełniącego rolę koordynatora, w projekcie uczestniczą:

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, jako Branżowy Punkt Kontaktowy Inteligentna i Czysta Mobilność,

Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, jako Branżowy Punkt Kontaktowy Zrównoważona Gospodarka,

Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, jako Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Medyczne i Zdrowie,

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, jako Branżowy Punkt Kontaktowy Transformacja Cyfrowa,

Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, jako Branżowy Punkt Kontaktowy Przemysł 4.0,

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny, jako Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia.

 

 

Adam Dawidziuk jest doktorem nauk o życiu i specjalistą biologii molekularnej, ze szczególnym uwzględnieniem genetyki molekularnej i diagnostyki. Zdobył doświadczenie zawodowe w Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w obszarze programów związanych ze stanami nadzwyczajnymi państwa, obejmującymi medyczną część tych dziedzin, takich jak medycyna katastrof, wojskowa opieka medyczna, czy tworzenie mechanizmów zwalczania pandemii. Posiada doświadczenie w ewaluacji projektów i programów zgodnie z celami naukowymi, technologicznymi i społeczno-ekonomicznymi strategicznych programów badawczych. Będzie wspierał pracę Branżowych Punktów Kontaktowych nie tylko operacyjnie, ale również merytorycznie, m.in. na  wydarzeniach branżowych.

 

Wszystkie wydarzenia realizowane przez Branżowe Punkty Kontaktowe można znaleźć w kalendarzu wydarzeń na https://bpkhoryzont.pl/

Więcej o projekcie Branżowe Punkty Kontaktowe