Innowacyjny projekt Łukasiewicz – ITECH z wygraną w konkursie Horyzontu Europa

Dwa instytuty z Sieci Badawczej Łukasiewicz: Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii i Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny otrzymały finansowanie w konkursie Forest Value2 (Horizon Europe Coordination and Support Action).

Budżet na polską część prac w projekcie CRESTIMB to 1,1 mln zł!

 

Projekt CRESTIMB to sukces integracyjnego potencjału ITECHu – łączymy w nim naukę z biznesem, humanistów z inżynierami, producentów z użytkownikami oraz potencjał krajowy z możliwościami, jakie daje nam umiędzynarodowienie Sieci Badawczej Łukasiewicz – podkreślił dr Grzegorz Malinowski dyrektor Łukasiewicz – ITECH

 

Celem projektu CRESTIMB jest opracowanie innowacyjnego systemu konstrukcji drewnianych zapewniających dłuższy okres użytkowania i możliwość ponownego wykorzystania materiału.  Naukowcy z Łukasiewicza wspólnie z instytutami z Finlandii, Irlandii, Włoch, Norwegii oraz Słowenii będą pracować nad samym systemem konstrukcji, ale także nad zastosowaniem wypracowanego rozwiązania dla lepszego wykorzystania zasobów leśnych oraz osiągania korzyści dla społeczeństwa, klimatu i gospodarki. Zwiększanie udziału obiegu zamkniętego oraz przedłużanie okresu użytkowania budynków i elementów konstrukcyjnych to krok naprzód w kierunku bardziej zrównoważonego, zasobooszczędnego, opłacalnego i przyjaznego dla środowiska budownictwa.

 

Obserwujemy dziś coraz większe zainteresowanie rynku rozwiązaniami z zakresu budownictwa drewnianego. Wpisują się one w nurt zrównoważonego rozwoju, ale mają też inne zalety w postaci mniejszego ciężaru czy szybkości montażu. W Łukasiewicz – Poznańskim Instytucie Technologicznym mamy doświadczoną kadrę w zakresie budownictwa drewnianego, dlatego jestem bardzo pozytywnie nastawiony na efekty projektu i naszą współpracę – mówi dyrektor Łukasiewicz – Poznańskiego Instytut Technologicznego dr hab. Arkadiusz Kawa.

 

Konkurs był ogłoszony 4 maja 2023 r. i realizowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią ForestValue2, a w styczniu tego roku ogłoszono wyniki.

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii (dawny ORGMASZ) jest interdyscyplinarną jednostką badawczą specjalizującą się w obszarze STI (Science, Technology, Innovation). Wspieramy proces tworzenia technologii poprzez maksymalizowanie ich potencjału przy jednoczesnej minimalizacji ryzyk z nimi związanych – technology assessment. Tak rozumiany cel realizujemy poprzez prowadzenie badań, tworzenie materiałów analitycznych i rekomendacji istotnych na przecięciu sfer: polityki gospodarczej, biznesu, nauki i społeczeństwa. Nasze kluczowe programy badawcze to: transformacja energetyczna, zarządzanie ryzykiem w obszarze technologii medycznych i suwerenność technologiczna.

 

Łukasiewicz – ITECH należy do Sieci Badawczej Łukasiewicz, która skupia 22 instytuty w całej Polsce, o łącznym potencjale 4500 pracowników naukowo-badawczych.

 

Więcej o konkursie https://forestvalue.org/about-foresvalue/