Rewitalizacja części konstrukcyjnych systemu CleverFrame, zaprojektowanie i wykonanie nowego stoiska modułowego w oparciu o zrewitalizowane części konstrukcyjne i nowe elementy, wynajem wyposażenia wraz z zapewnieniem obsługi na wydarzeniach promocyjnych oraz przechowywanie stoiska modułowego

Szanowni Państwo,

informuję, że opublikowane zostało wspólne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na stoiska modułowe.

Wszelkie informacje i dokumentacja postępowania znajdują się pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/860922.