Specjalista ds. badawczych

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

SPECJALISTA DS. BADAWCZYCH

został zakończony bez wyboru kandydata/kandydatki.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

SPECJALISTA DS. BADAWCZYCH

 

Nr referencyjny PB/3/11/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Zakres zadań na stanowisku pracy:

 • przygotowanie analiz i raportów z realizacji projektów badawczych
 • opracowywanie danych i przygotowanie publikacji naukowych
 • upowszechnianie wyników badań i udział w konferencjach/prezentacjach, w tym także współpraca z Działem Komunikacji w tym zakresie
 • planowanie, kontrolowanie i zarządzanie realizacją powierzonych etapów projektów badawczych zgodnie z założonym harmonogramem, zakresem oraz budżetem
 • pomoc w przygotowaniu wniosków na projekty badawcze krajowe i międzynarodowe, w tym w szczególności w ramach Programów Ramowych UE (np. Horyzont 2020, Horyzont Europa etc.)
 • śledzenie i analiza zmian społeczno-kulturowych, w tym globalnych magatrendów cywilizacyjno-technologicznych oraz ich potencjalnych i faktycznych oddziaływań
  na społeczeństwo, kulturę, gospodarkę i państwo
 • publikowanie prac naukowo-badawczych.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie albo wykształcenie wyższe - preferowane
  w dziedzinie: nauk społecznych, humanistycznych lub ekonomicznych
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji badań społecznych lub prac analitycznych, w tym np. w sektorze publicznym
 • pożądane doświadczenie we współpracy z różnego typu instytucjami (podmiotami komercyjnymi, instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarządowym) w obszarze zrównoważonego rozwoju lub energetyki
 • pożądane doświadczenie w realizacji projektów badawczych i/lub wdrożeniowych
  w obszarze energetyki lub zielonej transformacji
 • znajomość metod statystycznych
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom C1)
 • wysokie zdolności interpersonalne i analityczne oraz umiejętność współpracy wewnątrz małego zespołu projektowego
 • bardzo dobra organizacja pracy i oraz umiejętność sygnalizowania potrzeby wsparcia.

Oferujemy:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej
 • udział w dedykowanych programach badawczych
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników
 • opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet usług sportowych
 • stabilne zatrudnienie
 • możliwość pracy hybrydowej
 • niezbędne narzędzia pracy.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji sporządzone w języku polskim
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 7  stycznia 2024 r. poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji
i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl lub pisząc na adres rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl.