Główny Specjalista ds. badawczych

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BADAWCZYCH

został zakończony bez wyboru kandydata/kandydatki.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BADAWCZYCH

 

Nr referencyjny PB/1/11/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Zakres zadań na stanowisku pracy:

 • inicjowanie współpracy w obszarze badań naukowych i innowacyjnych związanych
  z małymi reaktorami jądrowymi i technologiami wodorowymi poprzez identyfikowanie obszarów innowacji społecznych i technologicznych, wspieranie i pozyskiwanie projektów badawczych
 • monitorowanie technologii małych reaktorów jądrowych i technologii wodorowych ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji interesariuszy i znajomości problematyki rynku energetycznego w Polsce i Europie Środkowej
 • analiza i raportowanie w zakresie prawa i regulacji odnoszących się do obowiązujących i przepisów, norm i regulacji dotyczących małych reaktorów jądrowych i technologii wodorowych; wspieranie procesów legislacyjnych i lobbing w celu tworzenia odpowiednich regulacji
 • analiza ryzyk i zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa energetycznego Polski wynikających z przemian technologicznych w tym obszarze
 • analiza zagrożeń bezpieczeństwa
 • współpraca krajowa i międzynarodowa z instytucjami i przedsiębiorstwami z branży energetycznej (SMR, technologie wodorowe)
 • analiza zachodzących zmian społeczno-kulturowych, w tym globalnych megatrendów cywilizacyjno-technologicznych oraz ich potencjalnych i faktycznych oddziaływań na społeczeństwo, kulturę, gospodarkę, naród i państwo
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie realizacji strategicznych projektów oraz negocjowanie warunków zawieranych kontraktów na poziomie międzynarodowym
 • koordynowanie i realizowanie projektów naukowo-badawczych oraz badań
 • publikowanie prac naukowo-badawczych.

Oczekiwania:

 • stopień doktora i min. 2-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym lub wykształcenie wyższe magisterskie i min. 3-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym udział w realizacji projektów badawczych
 • wykształcenie wyższe w dziedzinie inżynierii jądrowej, inżynierii chemicznej, energii odnawialnej, fizyki jądrowej lub pokrewnych dziedzinach
 • udokumentowana dorobkiem naukowym lub organizacyjnym znajomość problematyki małych reaktorów jądrowych, technologii wodorowych, ich zasad działania, projektowania, eksploatacji i bezpieczeństwa
 • wiedza z zakresu regulacji międzynarodowych i krajowych dotyczących technologii jądrowych i wodorowych, włączając w to normy bezpieczeństwa, przepisy dotyczące ochrony środowiska i prawa pracy
 • znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację
  i zrozumienie literatury naukowej oraz regulacji międzynarodowych (poziom C1)
 • umiejętność komunikacji werbalnej i pisemnej, w tym umiejętność przekazywania skomplikowanych koncepcji technicznych w sposób zrozumiały dla osób bez specjalistycznej wiedzy
 • umiejętność efektywnej pracy w zespole oraz współpracy z różnorodnymi interesariuszami, w tym decydentami politycznymi, inżynierami, naukowcami
  i społeczeństwem.

Mile widziane:

 • doświadczenie w identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem związanym z eksploatacją małych reaktorów jądrowych i technologii wodorowych
 • rozumienie technologii cyfrowych stosowanych w monitorowaniu i zarządzaniu małymi reaktorami jądrowymi i technologią wodorową.

Oferujemy:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej
 • udział w dedykowanych programach badawczych
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników
 • opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet usług sportowych
 • stabilne zatrudnienie
 • możliwość pracy hybrydowej
 • niezbędne narzędzia pracy.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji sporządzone w języku polskim i angielskim
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 7 stycznia 2024 r. poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji
i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl lub pisząc na adres rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl.