Dwa dni spotkań na Horizon4Poland ’23 za nami! Relacja

Za nami uroczyste otwarcie Horizon4Poland ’23.

Ponad 400 gości przywitali :

dr Andrzej Dybczyński Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz,

dr Maciej Kawecki Digital EU Ambassador, Prezes Instytutu Lema,

prof. PPW dr hab. inż. architekt Anna Maria Wierzbicka, Politechnika Warszawska Wydział Architektury,

Kinga Nowakowska Członkini zarządu i dyrektor operacyjna, Grupa Capital Park.

On-line gości powitali:

dr Peter Dröll, Director for Prosperity, Directorate-General Research and Innovation at European Commission,

dr Daria Gołębiowska-Tataj, Przewodnicząca Rady Nadzorczej EIT Culture & Creativity. World Economic Forum Digital Leader

Nagranie jest dostępna na You Tube

Po przerwie rozpoczęło się 7 równoległych sesji z przedstawicielami 12 partnerstw europejskich:

 ➡ Road to 2ZERO and CCAM Partnerships. Future of road transport mobility – BPK Inteligentna i Czysta Mobilność (Łukasiewicz – ILOT);
➡ Boosting green and digital innovation performance in manufacturing. Made in Europe Partnership – Koordynatora BPK (Łukasiewicz – ORGMASZ);
➡ Building Sustainable European Future – Built4People Partnership – BPK Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia (Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny);
➡ European Innovations in Photonics with Photonics21 Partnership – BPK Przemysł 4.0 (Łukasiewicz – PIAP);
➡ Value Based Healthcare – how can we make it happen? – BPK Technologie Medyczne i Zdrowie (Łukasiewicz – PORT );
➡ Making digital innovation happen. EIT Food and EIT Urban Mobility Partnerships – BPK Transformacja Cyfrowa (Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny);
➡ Sustainable Battery Industry – BATT4EU perspective BPK Zrównoważona Gospodarka (Łukasiewicz – IMN).

W dyskusji pt. „Boosting green and digital innovation performance in manufacturing. Made in Europe Partnership” uczestniczył dr Grzegorz Malinowski, dyrektor Łukasiewicz – ORGMASZ, reprezentujący Koordynatora Branżowe Punkty Kontaktowe, funkcjonujące w ramach Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Kolejnym punktem wydarzenia było Roundtables czyli spotkania przy okrągłych stołach, których było 15, zasiadło przy nich ponad 200 osób.

 

Drugiego dnia konferencji czyli 22 listopada przed gośćmi wystąpili z prezentacjami Klaus Beetz -Innovator, Board Member, Visioner – EIT Manufacturing i dr Piotr Lewandowski.

Po tej intelektualnej rozgrzewce uczestnicy udali się na pitching lub na matchmaking, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem i było kontynuowany do końca konferencji.

Według naszych wyliczeń odbyło się ponad 400 „randek”.

Breakout sessions

Roundtables

Dzień drugi – matchmaking i pitching

Do zadań Branżowych Punktów Kontaktowych należą m.in.: organizacja specjalistycznych szkoleń nt. tworzenia konsorcjów i zdobywania środków z Horyzontu Europa, aranżowanie spotkań partnerów naukowych i biznesowych oraz wspieranie ich w pisaniu wniosków projektowych, reprezentowanie polskich podmiotów za granicą oraz poszukiwanie dla nich partnerów międzynarodowych.

Jest o co walczyć: w puli środków na realizację programu Horyzont Europa Komisja Europejska przewidziała 95 mld euro. W ramach konkursów mogą być składane projekty o wartości od 1 do 20 mln euro. Takie środki pozwalają na wsparcie badań przełomowych wykorzystujących nowoczesną infrastrukturę, a także umożliwiają testowanie kosztochłonnych technologii w różnych obszarach.

 

Patronat Honorowy nad Horizon4Poland’23 objęła Komisja Europejska – Przedstawicielstwo w Polsce. Patronem Strategicznym Horizon4Poland ‘23 jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Partnerami merytorycznymi wydarzenia było 12 Partnerstw europejskich: Made in Europe, 2Zero, CCAM, Photonics21, EIT Health, Built4People, EIT Food, EIT Urban Mobility, Batt4EU, ERA4Health, IHI i THCS, których działalność koncentruje się wokół najważniejszych obszarów dla rozwoju Europy: zrównoważonego rozwoju, cyfryzacji, przemysłu, klimatu, energii, mobilności, budownictwa, baterii litowo-jonowych, fotoniki, żywności i zdrowia.