Horizon4Poland’23 – dwudniowy matchmaking dla innowatorów w Fabryce Norblina startuje we wtorek 21 listopada!

Branżowe Punkty Kontaktowe, działające w Łukasiewiczu, wspólnie z  partnerstwami europejskimi zaprosiły 400 gości, aby dostać od 1 do 20 mln euro na projekty B+R z programu Horyzont Europa.

 

Uczestnicy spotkania z kraju i zagranicy będą mogli spotkać przedstawicieli 12 partnerstw europejskich : Made in Europe, 2Zero, CCAM, Photonics21, EIT Health, Built4People, EIT Food, EIT Urban Mobility, Batt4EU, ERA4Health, IHI i THCS.

Partnerstwa europejskie, których działalność koncentruje się wokół najważniejszych obszarów dla rozwoju Europy zrównoważonego rozwoju, cyfryzacji, przemysłu, klimatu, energii, mobilności, budownictwa, baterii litowo-jonowych, fotoniki, żywności i zdrowia pełnią w obecnej perspektywie finansowej 2021-2027 kluczową rolę w pozyskaniu dofinansowania.

Spotkanie zainaugurują:

prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz dr Andrzej Dybczyński, dr Maciej Kawecki – Ambasador Cyfrowy Unii Europejskiej, także dr Anna Maria Wierzbicka z Politechniki Warszawskiej i Kinga Nowakowska, członkini zarządu w Grupie Capital Park, która odpowiada za realizację projektu rewitalizacji Fabryki Norblina w Warszawie. On-line wystąpi przedstawiciel Komisji Europejskiej dr Peter Dröll, dyrektor ds. dobrobytu w Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji oraz dr Daria Gołębiowska-Tataj, doradca Komisji Europejskiej w zakresie polityki badawczej, technologicznej i innowacyjnej.

Sesja otwarcia będzie dostępna do obejrzenia on-line na https://www.youtube.com/@bpkhoryzont/featured

W kolejnych puntach dwudniowego programu eksperci z partnerstw wspólnie z ekspertami z Branżowych Punktów Kontaktowych z:

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa BPK Inteligentna i Czysta Mobilność,

Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, BPK Technologie Medyczne i Zdrowie,

Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych BPK Zrównoważona Gospodarka,

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny BPK Transformacja Cyfrowa,

Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP BPK Przemysł 4.0,

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny BPK Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia,

oraz Łukasiewicz – ORGMASZ poprowadzą:

7 sesji tematycznych prowadzonych,

15 tematycznych roundtables,

ponad 100 spotkań matchmakingowych.

Patronat Honorowy nad Horizon4Poland’23 objęła Komisja Europejska –  Przedstawicielstwo w Polsce. Partnerem strategicznym jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Łukasiewicz – ORGMASZ jest koordynatorem Branżowych Punktów Kontaktowych, które wspierają przedsiębiorców i naukowców w ubieganiu się o unijne środki na realizację projektów B+R w ramach programu Horyzont Europa. Projekt dofinansowano z przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Branżowe punkty kontaktowe dla programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa”

Do zadań Branżowych Punktów Kontaktowych należą m.in.: organizacja specjalistycznych szkoleń nt. tworzenia konsorcjów i zdobywania środków z Horyzontu Europa, aranżowanie spotkań partnerów naukowych i biznesowych oraz wspieranie ich w pisaniu wniosków projektowych, reprezentowanie polskich podmiotów za granicą oraz poszukiwanie dla nich partnerów międzynarodowych.

Jest o co walczyć: w puli środków na realizację programu Horyzont Europa Komisja Europejska przewidziała 95 mld euro. W ramach konkursów mogą być składane projekty o wartości od 1 do 20 mln euro. Takie środki pozwalają na wsparcie badań przełomowych wykorzystujących nowoczesną infrastrukturę, a także umożliwiają testowanie kosztochłonnych technologii w różnych obszarach.