09/08/2023/W Dostawa sprzętu do serwerowni

Szanowni Państwo,
informuję, że pod adresem https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/822520 znajduje się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez zastosowania przepisów ustawy pzp. Pod wskazanym adresem można znaleźć wszelkie dokumenty zamówienia oraz złożyć ofertę.
Z poważaniem,
Adam Pawlak

st. specjalista ds. zamówień publicznych