Ogłoszenie o postępowaniu – badanie sprawozdania finansowego Instytutu za lata 2024-2025

Szanowni Państwo,
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, wraz z wszystkimi dokumentami postępowania, znajduje się pod adresem https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/820522.

Z poważaniem,
Adam Pawlak
st. specjalista ds. zamówień publicznych.