Rejestracja na webinarium CET

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym w formularzu przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000860814, celem przekazania na mój adres e-mail materiałów poszkoleniowych, tj. odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie webinarium (FAQ) oraz prezentacji przedstawionych przez prelegentów. Wiem, że mogę wycofać zgodę w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Zgoda na otrzymywanie treści marketingowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii z siedzibą w Warszawie, celem przesyłania na mój adres e-mail treści marketingowych związanych z działalnością ww. Sieci Badawczej Łukasiewicz.
Proszę pamiętać, że zgoda musi być dobrowolna, konkretna i jednoznaczna, przez co nie mogą Państwo:
1) stosować automatycznie zaznaczonego okienka zgody
2) uzależniać zapisania się na webinarium od wyrażenia zgody.
Zgoda marketingowa dotyczy wysyłania wiadomości marketingowych dotyczących tylko Państwa działalności – nie dotyczy marketingu podmiotów trzecich.
Poniżej przesyłam też propozycję klauzuli informacyjnej, która również powinna znaleźć się pod formularzem:

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych
Administrator danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa, KRS: 0000860814, NIP: 5250008293.
Dane kontaktowe administratora danych
Możesz skontaktować się z nami osobiście lub korespondencyjnie pod adresem: ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: instytut@itech.lukasiewicz.gov.pl.
Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz skontaktować się korespondencyjnie pod ww. adresem siedziby administratora, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rodo@itech.lukasiewicz.gov.pl.
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu zorganizowania i przeprowadzenia webinarium dla pracowników sądów i prokuratur, na które zapisałaś/eś się przez dedykowany formularz internetowy.
Ponadto może przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:
1) przekazania na Twój adres e-mail materiałów poszkoleniowych w postaci odpowiedzi na pytania zadawane w czasie webinarium (FAQ) oraz prezentacji przedstawionych przez prelegentów – jeżeli wyrazisz na to odrębną zgodę,
2) przekazywania na Twój adres e-mail treści marketingowych związanych z działalnością administratora – jeżeli wyrazisz na to odrębną zgodę,
3) prowadzenia wewnętrznych statystyk związanych z uczestnictwem w webinarium przez przedstawicieli poszczególnych jednostek organizacyjnych sądów lub prokuratur,
4) utrzymania z Tobą kontaktu w sprawach związanych z wydarzeniem, w którym będziesz brał/brała udział,
5) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Podstawy prawne przetwarzania danych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas na następujących podstawach prawnych:
1) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu, który polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu webinarium dotyczącego naszej oferty w zakresie opracowania opinii eksperckich na potrzeby postępowania w sprawach sądowych, utrzymania z Tobą kontaktu w sprawach związanych z tym wydarzeniem, a także w ochronie naszego interesu prawnego i faktycznego oraz prowadzeniu statystyk związanych z uczestnictwem w webinariach,
2) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli na podstawie Twojej odrębnej zgody.
Odbiorcy danych i transfer poza EOG
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych uczestników webinarium na podstawie stosownej umowy powierzenia. Wśród takich podmiotów znajduje się Microsoft w związku z organizacją webinarium za pomocą platformy Teams.
W związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych firmie Microsoft dochodzić może do transferu danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, tj. do Stanów Zjednoczonych. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych w ramach takich transferów będzie zapewnione dzięki standardowym klauzulom umownym zatwierdzonym przez Komisję Europejską oraz uczestnictwo ww. partnera w Tarczy Prywatności Privacy Shield Framework.
Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane przez rok od zakończenia webinarium. Jeżeli w tym czasie powstanie spór prawny, Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.
Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych („bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, a także wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
W zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Aby skorzystać z ww. uprawnienia, należy skontaktować się z nami.
Prawo skargi do Prezesa UODO
Jeżeli uważasz, że nieprawidłowo przetwarzamy Twoje dane osobowe, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dobrowolność podania danych
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w webinarium. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu wysyłki materiałów poszkoleniowych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość uczestnictwa w webinarium.