Horizon4Poland ’23

21-22 LISTOPADA 2023

WARSZAWA, FABRYKA NORBLINA

Zapraszamy na największe wydarzenie matchmakingowe – Horizon4Poland ’23, które odbędzie się 21-22 listopada 2023 r. w Fabryce Norblina w Warszawie.
Horizon4Poland to wydarzenie matchmakingowe skierowane do biznesu i branży naukowej. Formuła wydarzenia przybliża uczestnikom zagadnienia związane z programem Horyzont Europa, umożliwia poznanie oferty Branżowych Punktów Kontaktowych oraz pozwala na pozyskanie partnera międzynarodowego.
Horizon4Poland’23 stwarza przestrzeń łączącą przedsiębiorców i instytucji wiodących w obszarze innowacji w Polsce z partnerstwami europejskimi i partnerami zagranicznymi, a tym samym zwiększenie aktywności w konkursach programu Horyzont Europa. Horyzont Europa to największy w historii Unii Europejskiej program w zakresie badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat (2021–2027) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 95,5 mld euro.
Hasłem przewodnim spotkania matchmakingowego jest: Partnership is the new leadership. Naszym celem jest:
pokazanie innowacyjnego potencjału polskich przedsiębiorstw i instytucji, stworzenie społeczności leaderów innowacji, którzy przy wsparciu Branżowych Punktów Kontaktowych w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, dołączą do grona europejskich leaderów innowacji aktywnie współpracujących w ramach partnerstw europejskich, zwiększenie poziomu innowacyjności rozwiązań potrzebnych na rynku polskim, wymianie doświadczeń, synergii oraz dofinansowania projektów, zgłaszanych przez polskie podmioty, z Horyzontu Europa,przedstawienie polskiego ekosystemu wsparcia, służącemu realizacji ww. celów, w tym Branżowych Punktów Kontaktowych w ramach największej w Polsce Sieci Badawczej Łukasiewicz.
Dla partnerów zagranicznych to świetna okazja do nawiązania współpracy z firmami i instytucjami z Polski, aby zbudować konsorcja międzynarodowe aplikujące o środki z programu HE i współtworzyć najbardziej innowacyjne rozwiązania.
Partnerami merytorycznymi wydarzenia jest 12 partnerstw europejskich: Made in Europe, 2Zero, CCAM, Photonics21, EIT Health, Built4People, EIT Food, EIT Urban Mobility, Batt4EU, ERA4Health, IHITHCS. Ich działalność jest skupiona wokół najważniejszych obszarów dla rozwoju Europy, m.in. zrównoważonego rozwoju, cyfryzacji, przemysłu, klimatu, energii, mobilności, budownictwa, baterii litowo-jonowych, fotoniki, żywności i zdrowia.
Konferencja skierowana jest do firm, organizacji międzynarodowych, instytucji naukowych, instytucji publicznych zarówno z Polski jak i Europy.
Wydarzenie będzie realizowane tylko i wyłącznie w formule stacjonarnej. Udział jest bezpłatny.
Językiem konferencji będzie angielski.