Starszy Specjalista ds. pozyskiwania grantów i promocji projektów

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

STARSZY SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA GRANTÓW I PROMOCJI PROJEKTÓW

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Cezary Odżygóźdź

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko: 

 

STARSZY SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA GRANTÓW I PROMOCJI PROJEKTÓW

 

Nr referencyjny PW/1/07/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: niepełny etat (1/2)

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Celem istnienia stanowiska jest intensyfikacja procesu skutecznego pozyskiwania nowych grantów i wsparcie procesów promowania działań podejmowanych w ramach projektów już realizowanych w Instytucie, w szczególności Branżowych Punktów Kontaktowych (BPK).

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

 • obsługa merytoryczna i organizacyjna realizacji bieżących zadań Zastępcy Dyrektora ds. badawczych
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Instytutu w zakresie budowy i aktualizacji repozytorium danych niezbędnych do prawidłowego zarządzania operacyjnego i strategicznego
 • przygotowanie i opracowanie merytoryczne wniosków grantowych w konkursach krajowych
 • współpraca z krajowymi podmiotami naukowymi, w tym partnerskimi
 • opracowanie i redakcja publikacji naukowych.

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie min. wyższe magisterskie, preferowany stopień doktora
 • min. 2 lata doświadczenia w sektorze badawczo-rozwojowym i pozyskiwaniu projektów
 • zdolność do weryfikacji rynku grantów
 • doradztwo dla Działu Badań Naukowych w zakresie realizowania zadań zgodnie z obowiązującymi w Instytucie procedurami i regulacjami wewnętrznymi
 • proaktywne podejście do pracy (zdolność do wskazywania możliwych ścieżek działania)
 • samodzielność w realizowaniu celów stanowiska (brak potrzeby codziennego wyznaczania zadań, tworzenie taktyki realizacji celów stanowiska, zdolność do przedstawienia planów działania)
 • wsparcie w planowaniu celów działania Działu i Instytutu
 • komunikatywność (zarówno pod kątem tworzenia prezentacji, wywierania wpływu, jak i rozumiana jako skuteczne porozumiewanie się i aktywne słuchanie)
 • biegła znajomość języka angielskiego (min. na poziomie B2).

 

Oferujemy:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej
 • możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego
 • niezbędne szkolenia, kursy a także możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w innych formach
 • możliwość poznania ekspertów z obszaru nowych technologii
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników
 • opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet usług sportowych
 • stabilne zatrudnienie
 • niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty (sporządzone w języku polskim i angielskim):

 • CV
 • list motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 27 lipca 2023 r. poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl lub pisząc na adres rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl.