Ignace na Innovatorium Łukasiewicza ’23

Sztuka w nauce? Czemu nie!

 

Pozyskanie do współpracy przez Sieć Badawcza Łukasiewicz Ewy Minge jest idealnym przykładem łączenia wody z ogniem.

Możliwości technologiczne #Łukasiewicza w parze z talentem Ewy Minge zaowocowały wspólnym projektem statuetki Iganc wręczonej podczas #InnovatoriumŁukasiewicza przedstawicielom firm współpracujących z instytutami.

 

Kolejne projekty z #EwaMinge realizują:
Łukasiewicz – Institute of Ceramics and Building Materials
Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny
Łukasiewicz – KIT

Ignace, czyli nagrody Sieci Badawczej Łukasiewicz 

 

W ramach sesji generalnej przyznano Ignace – coroczne nagrody Łukasiewicza. Cztery nagrody zostały wręczone w kategoriach: mecenas, partner naukowy, partner biznesowy oraz wdrożenie. Wyróżniono osoby, zespoły, instytucje i firmy, które w ostatnim roku miały znaczący wpływ na funkcjonowanie Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Ignac w kategorii Mecenas Roku trafił do Prezesa Grupy Kapitałowej SOLBET Marka Małeckiego, Partnerem Naukowym Roku została Wojskowa Akademia Techniczna, natomiast Partnerem Biznesowym Roku firma GE Aerospace Poland.

Ostatni Ignac w kategorii Wdrożenie Roku przyznano zespołowi naukowców z Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP za wdrożenie robotów patrolowo-przenośnych do Sił Zbrojnych RP, a nagrodę odebrał lider zespołu Stanisław Nycz.

Laureaci Ignaców