Starszy specjalista ds. administracyjno-organizacyjnych

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

STARSZY SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNYCH

został zakończony bez wyboru kandydata/kandydatki.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

STARSZY SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNYCH

 

Nr referencyjny PW/6/03/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

 • dokonywanie zakupów niezbędnych do funkcjonowania siedziby Instytutu
 • weryfikacja zgodności zamówionych usług i dostaw
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
 • organizacja stanowisk pracy, w tym nowozatrudnionych pracowników
 • współpraca przy prowadzeniu dokumentacji wymaganej przy bieżącym administrowaniu budynkiem
 • nadzór nad prowadzeniem drobnych prac remontowych i konserwacyjnych w budynku
 • nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w pomieszczeniach i wokół siedziby Instytutu
 • udział w przygotowaniu dokumentacji o udzielenie zamówień publicznych (opis przedmiotu zamówienia)
 • współpraca przy opracowywaniu i prowadzenie umów realizowanych przez Zespół
 • współpraca przy przygotowywaniu raportów, zestawień, ewidencji, sprawozdań nadzór nad współpracą z dostawcami i wykonawcami
 • realizacja bieżących zadań Działu Administracji i Organizacji.


Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe (licencjat/tytuł magistra), preferowane kierunki: administracja, prawo lub ekonomiA
 • minimum dwa lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • biegła obsługa programów MS Office oraz urządzeń biurowych
 • wysokie umiejętność planowania i zdolności organizacyjne
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.


Oferujemy:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej
 • możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego
 • niezbędne szkolenia, kursy a także możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w innych formach
 • możliwość poznania ekspertów z obszaru nowych technologii
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników
 • opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet usług sportowych
 • stabilne zatrudnienie
 • niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty (sporządzone w języku polskim):

 • CV
 • list motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 14 kwietnia 2023 r. poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl lub pisząc na adres rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl.